Zarządzenia

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarzad_5_2011.pdf)Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 10 lutego 2011 roku Radosław Bernaciak525 kB4582011-07-13 15:27
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarzad_4_2011.pdf)Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 10 lutego 2011 roku Radosław Bernaciak259 kB5202011-07-13 15:26
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarzadzenie_37_2011.pdf)Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 24 czerwca 2011 roku Radosław Bernaciak433 kB4892011-06-27 17:06
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczyca w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarzad_13_2011.pdf)Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 marca 2011r.  Radosław Bernaciak784 kB4892011-05-16 16:02
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 marca 2011r w sprawie Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Terminarz_zebrań_wiejskich.pdf)Terminarz zebrań wiejskich Radosław Bernaciak219 kB6032011-01-31 09:41
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_1_2011_Wójta_Gminy_Rzeczyca_z_dnia_12_stycznia_2011_roku.pdf)Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 stycznia 2011 roku Radosław Bernaciak144 kB4792011-01-13 09:11
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich oraz komisji rewizyjnych w sołectwach Gminy Rzeczyca na kadencję 2011-2015.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie_74.pdf)Zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak261 kB13412010-11-23 11:08
Zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 28 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek gminy.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_65.pdf)Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak450 kB5232010-10-01 10:28
Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_33.pdf)Zarządzenie Nr 33/2010 Radosław Bernaciak152 kB4852010-05-31 10:53
Pobierz plik (Załącznik_Nr_1.pdf)Załącznik Nr 1 Radosław Bernaciak199 kB4852010-05-31 10:55
Pobierz plik (Załacznik_Nr_2.pdf)Załącznik Nr 2 Radosław Bernaciak195 kB4782010-05-31 10:56
Pobierz plik (Załącznik_Nr_3.pdf)Załącznik Nr 3 Radosław Bernaciak203 kB5042010-05-31 10:58
Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obowdowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_19.pdf)Zarządzenie nr 19/2010 Wójta Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak88 kB4922010-04-29 12:21
Zarządzenie nr 19/2010 Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_18.pdf)Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak147 kB13502010-04-29 12:14
Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczyca w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (sylwia.pdf) Zarządzenie Nr 14/2010 Radosław Bernaciak72 kB4802010-03-31 12:35
Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenie do sprzedaży składników majatku ruchomego stanowiącego własność  Gminy Rzeczyca
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_5.pdf)Zarządzenie Nr 5 z 16 lutego 2010r. Radosław Bernaciak605 kB4712010-02-22 15:40
Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych 
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarzadzenie8PPWOW.pdf)Zaproszenie PPWOW Radosław Bernaciak123 kB4552010-02-08 14:26
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_57_2009.pdf)Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 27 października 2009 roku.  Radosław Bernaciak152 kB4862009-10-29 14:47
Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 27 października 2009 roku.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenia.rtf)Zarządzenie Wójta Gminy dot. II ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości Radosław Bernaciak7 kB4792009-10-29 13:48
Zarządzenie Wójta Gminy dot. II ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_48_-_2009_z_dnia_22_września_2009_roku.pdf)Zarządzenie Nr 48/2009 z dnia 22 września 2009 roku  Radosław Bernaciak161 kB4492009-10-01 15:21
Zarządzenie Nr 48/2009 z dnia 22 września 2009 roku.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wybory_komisje.pdf)Zarządzenie nr 18/2009 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 11 maja 2009 r.  Radosław Bernaciak38 kB4692009-05-14 15:34
Zarzadzenie Nr18/2009 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE_NR_17-2009_WÓJTA_GMINY_RZECZYCA__z_dnia_04_maja_2009_roku.pdf)Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 04 maja 2009 roku Radosław Bernaciak472 kB4972009-05-07 15:39
ZARZĄDZENIE NR 17/2009 WÓJTA GMINY RZECZYCA  z dnia 04 maja 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczyca w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2009 rok.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wzór_oferty.pdf)Wzór oferty Radosław Bernaciak113 kB4832009-04-02 17:28
Pobierz plik (Wzór_umowy.pdf)Wzór umowy Radosław Bernaciak49 kB4842009-04-02 17:28
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_12-2009.pdf)Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 27 marca 2009 roku Radosław Bernaciak558 kB4732009-04-02 17:27
Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 27 marca 2009 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Rzeczyca nr 9/2009 z dnia  10 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie.pdf)Decyzja RRiZP MSz. 7625-11/2008 Radosław Bernaciak91 kB5412009-01-30 11:06
Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 07 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy. 
Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyzacji w Urzędzie Gminy w Rzeczycy
Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 14 lipca 2008 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy w Rzeczycy
Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg w Urzędzie Gminy w Rzeczycy
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_27_2008_Wójta_Gminy.pdf)Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 23 lipca 2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Rzeczyca na 2008 rok  Radosław Bernaciak5881 kB4672008-08-01 14:39
Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 23 lipca 2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Rzeczyca na 2008 rok
Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 09 maja 2008 w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Rzeczyca z zakresu kultury fizycznej na 2008 r

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_8.pdf)Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z 17 marca 2008 r. Radosław Bernaciak31 kB5162008-04-04 20:43

ZARZĄDZENIE NR 8 /2008

 

WÓJTA GMINY RZECZYCA

 

z dnia 06 marca 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

realizacji zadań publicznych Gminy Rzeczyca

 

z zakresu kultury fizycznej na 2008 rok.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 11298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) i Uchwały Nr XV/114/07 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia na 2008 rok Programu Współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca zarządza się, co następuje :

 

 

 

 

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Rzeczyca na 2008 rok według załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

Zarządzenie Nr 4/2008

Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 06 lutego 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,     z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) )   i art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) Zarządzenia Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw kadrowych                 w następującym składzie:

1) Maria Jolanta Ochota   – Sekretarz Gminy                                – Przewodnicząca Komisji

2) Grażyna Frączak          – Skarbnik Gminy                                – Członek Komisji

3) Anna Duraj                     Radca Prawny                                 – Członek Komisji

 

          2. Komisja działa zgodnie  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze        w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  przyjętym Zarządzeniem Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia                     12  kwietnia 2007 r.

            § 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzeczycy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

             § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                              mgr inż. Marek Pałasz

Zarządzenie Nr 3/2008

Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 06 lutego 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,     z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) )   i art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020), Zarządzenia Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy- Kierownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego, Zastępca Kierownika USC   w następującym składzie:

1) Maria Jolanta Ochota   – Sekretarz Gminy                                – Przewodnicząca Komisji

2) Grażyna Frączak          – Skarbnik Gminy                                – Członek Komisji

3) Anna Duraj                     Radca Prawny                                 – Członek Komisji

 

          2. Komisja działa zgodnie  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze        w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  przyjętym Zarządzeniem Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia                     12  kwietnia 2007 r.

            § 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzeczycy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

             § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                              mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 76/2007

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 17 października 2007 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

na terenie Gminy Rzeczyca na 2007 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U. z 2001 r. r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) w związku z art. 4 ust. 1 pkt.14) art.5 ust. 4 pkt.1) , art. 11 ust. 1 pkt.1) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 11298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rzeczyca na 2007 rok, ogłoszonego zarządzeniem nr 59/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 5 września 2007 roku.

2. Przyznaje się dotację na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku w Gminie Rzeczyca” Ludowemu Klubowi Sportowemu „ŁABĘDŹ 97-220 Rzeczyca ul. Mościckiego 9 w wysokości 7.970 zł.

3. Uzasadnienie wyboru oferty wskazanej w ust. 2 zawiera protokół Komisji Konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzeczycy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. oświaty, spraw kadrowych, kultury i kultury fizycznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr inż. Marek Pałasz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 76 /2007
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 17 października 2007 roku
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ
z dnia 17 października 2007 r.
powołanej Zarządzeniem Nr 75/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 15 października
2007 r. w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w Gminie Rzeczyca
Komisja obradowała w następującym składzie:
1) Maria Jolanta Ochota – Przewodnicząca
2) Bogusława Kobacka – Sekretarz
3) Agnieszka Gradowska – Członek
4) Monika Woźniak – Członek
1. Do upływu terminu określonego Zarządzeniem Nr 59/2007 Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 5 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Rzeczyca na 2007 rok wpłynęła jedna oferta – złoŜona przez
LUDOWY KLUB SPORTOWY „ŁABĘDŹ” ul. Mościckiego 9 97-220 Rzeczyca.
2. Przed podjęciem obrad Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z nazwą i
adresem oferenta, a następnie kaŜdy z członków komisji złoŜył oświadczenie o nie
pozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym, bądź faktycznym z oferentem –
oświadczenia w załączeniu (4 szt.)
3. W pierwszej kolejności komisja dokonała oceny formalnej złoŜonej oferty tzn.
ustalono prawidłowość opisania i zamknięcia koperty, wypełnienie oferty,
załączniki oraz (na podstawie statutu) stwierdzono prawomocność podpisów osób
składających oświadczenia woli i stwierdziła, Ŝe złoŜona oferta spełnia wymogi
formalno-prawne tj:
1) wnioskodawca jest organizacją pozarządową
2) jego celami statutowymi jest prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i
sportu,
3) dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji określonego
zadania,
4) przedłoŜył ofertę na druku zgodnym z ogłoszenie, kompletną i w terminie
określonym w ogłoszeniu.
5) do oferty załączone są wszystkie załączniki wymagane w ogłoszeniu tj:
a) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę
Tomaszowskiego,
b) statut
c) informację o dotychczasowych osiągnięciach
d) sprawozdanie z działalności za rok poprzedni: finansowe i merytoryczne.
- 2 –
4. Komisja przeanalizowała następnie ofertę pod względem merytorycznym. Oceniając
ofertę Komisja posłuŜyła się kryteriami opisanymi w Zarządzeniu Nr 59/2007 Wójta
Gminy Rzeczyca z dnia 5 września 2007 roku
5. Zestawienie punktacji łącznej oferty - zbiorczy arkusz oceny, dokonanej przez
członków Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6. Oferta złoŜona przez Ludowy Klub Sportowy „ŁABĘDŹ” ul. Mościckiego 9 97-
220 Rzeczyca uzyskała 71 pkt. na 120 moŜliwych do uzyskania.
7. Wobec powyŜszego Komisja proponuje przyznać dotację w wysokości 7.970 zł.
Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.
Podpisy Komisji:
Przewodnicząca – Maria Jolanta Ochota ………………………………………..
Sekretarz – Bogusława Kobacka ……………………………………….
Członkowie: Agnieszka Gradowska ………………………………………..
Monika Woźniak ……………………………………….
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2007_09_07_Za__cznik_nr_1___og_oszenie.doc)ZARZĄDZENIE NR 59/2007 WÓJTA GMINY RZECZYCA z dnia 5 września 2007 roku Załącznik nr 1 - ogłoszenie Radosław Bernaciak40 kB4762007-09-07 13:43
Pobierz plik (2007_09_07_Za__cznik_nr_2___Wz_r_oferty.rtf)ZARZĄDZENIE NR 59/2007 WÓJTA GMINY RZECZYCA z dnia 5 września 2007 roku Załącznik nr 2 - Wzór oferty Radosław Bernaciak296 kB4562007-09-07 13:43
                    ZARZĄDZENIE NR 59/2007

                                WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 5 września  2007 roku

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

na terenie Gminy Rzeczyca na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 11298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) i Uchwały Nr IV/25/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia na 2007 rok Programu Współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca zarządza się, co następuje :

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rzeczyca na 2007 rok według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

Zarządzenie Nr 5/2007

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 31 maja  2007 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora d/s współpracy z GIIF oraz wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu – art. 299 kodeksu karnego

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanowić koordynatora d/s współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w  Ministerstwie Finansów w osobie Sekretarza Gminy – Marii Jolanty Ochota.

§ 2. Wprowadzić INSTRUKCJĘ w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr inż. Marek Pałasz

Zarządzenie Nr 4/2007

Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 23 maja 2007 r.

w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy

 

               Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,     z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) )   i art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020), Zarządzenia Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zarządzam, co następuje:

            § 1. 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy ds. rozliczeń inwestycji, spraw majątkowych i zwrotu podatku akcyzowego  w następującym składzie:

1)      Maria Jolanta Ochota – Sekretarz Gminy                 – Przewodnicząca Komisji

2)      Grażyna Frączak – Skarbnik Gminy                         – Członek Komisji

3)      Bogusława Kobacka – Inspektor                                 Sekretarz Komisji

          2. Komisja działa zgodnie  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze        w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  przyjętym Zarządzeniem Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 kwietnia 2007 r.

            § 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzeczycy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

             § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                     mgr inż. Marek Pałasz

 

Zarządzenie Nr 3/2007

Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 23 maja 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,     z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) )   i art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020), Zarządzenia Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zarządzam, co następuje:

            § 1. 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, dróg i planowania przestrzennego w następującym składzie:

1)      Maria Jolanta Ochota   – Sekretarz Gminy                      – Przewodnicząca Komisji

2)      Grażyna Frączak          – Skarbnik Gminy                       – Członek Komisji

3)      Stanisława Kosiacka – Kierownik Referatu Rolnictwa Rozwoju i Zamówień Publicznych                                                                   – Członek Komisji

4)      Bogusława Kobacka – Inspektor                                      – Sekretarz Komisji

          2. Komisja działa zgodnie  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  przyjętym Zarządzeniem Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12  kwietnia 2007 r.

            § 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzeczycy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

             § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                              mgr inż. Marek Pałasz

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2007_05_10_Regulamin_naboru_na_wolne_stanowiska_urz_dnicze.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze Radosław Bernaciak252 kB4882007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Zarz_dzenie_nr_2_2007.pdf)Zarządzenie nr 2/2007 Radosław Bernaciak396 kB4612007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Za__cznik_nr_1.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 Załącznik nr 1_wniosek o rozpoczęcie naboru kandydatów na stanowisko Radosław Bernaciak44 kB5582007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Za__cznik_nr_2_og_oszenie_o_naborze.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 r. Załącznik nr 2_ogłoszenie o naborze Radosław Bernaciak420 kB5042007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Za__cznik_nr_3_Lista_kandydat_w_spe_niaj_cych_wymogi_formalne.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 r. Załącznik nr 3_Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Radosław Bernaciak265 kB4512007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Za__cznik_nr_4_Protok___z_przeprowadzonego_naboru_kandydat_w.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 r. Załącznik nr 4_Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów Radosław Bernaciak336 kB4722007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Za__cznik_nr_5_informacja_o_naborze.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 r. Załącznik nr 5_informacja o naborze Radosław Bernaciak299 kB4842007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Za__cznik_nr_6_informacja_o_wynikach_naboru.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 r. Załącznik nr 6_informacja o wynikach naboru Radosław Bernaciak287 kB4542007-05-10 13:46

ZARZĄDZENIE NR  1/2007

                              WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 12 kwietnia 2007 r. 

w sprawie ustalenia zasad sporządzania i podpisywania pism i decyzji administracyjnych w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128)  zarządzam co następuje :

            § 1. Ustala się następujące zasady podpisywania pism:

1)  Wójt Gminy podpisuje:

a) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,

b) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Gminy,

c) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników Referatów,

a)      decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

b)      pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

c)      pisma zawierające oświadczenia woli  jako pracodawcy,

d)     pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji,

e)      odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych,

f)       pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

g)      inne pisma, jeśli ich podpisanie Wójt zastrzegł dla siebie.

2)   Sekretarz i Skarbnik Gminy  podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie

       zastrzeżone wyłącznie  do podpisu Wójta, z wyjątkiem pism do podpisu których

       zostali  odrębnie upoważnione.

1)      Kierownicy referatów podpisują:

a)      pisma związane z zakresem działania Referatów, nie zastrzeżone do podpisu Wójta,

b)      decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwiania których zostali upoważnieni przez Wójta,

c)      pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatu i zakresu zadań dla poszczególnych referatów lub stanowisk.

§ 2.  Ustala się następujące zasady sporządzania pism:

1)      Wszystkie projekty pism o których mowa w § 1 sporządzane są przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zadań wnikających    z zakresu czynności lub z wydanych poleceń przez przełożonego.

2)      Ilość wykonanych egzemplarzy pism uzależniona jest od liczby adresatów i liczby egzemplarzy pozostających w Urzędzie Gminy.  Egzemplarz wysyłany do adresata jest oryginałem, pozostałe egzemplarze to kopie. W przypadku większej liczby  adresatów niż 1 oryginały pism i decyzji sporządza się w liczbie  równej liczbie  adresatów .

3)      W przypadku gdy pismo nie jest sporządzane na papierze samokopiującym, należy oznaczyć każdą kopię pieczęcią „ KOPIA”,

4)      Pracownik przygotowujący projekty pism parafują je swoim podpisem umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony obok pieczątki                z napisem    „ OPRACOWAŁ” na kopii pisma pozostającej w aktach sprawy w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

5)      Pracownik odpowiedzialny za przygotowanie pisma umieszcza swój symbol literowy (inicjały imienia i nazwiska) przy znaku pisma zgodnie z niniejszym wzorem   Or. AB 0010-12/07, gdzie „Or.„ -oznacza symbol literowy referatu, „AB”- oznacza symbol literowy pracownika , „0010” – oznacza symbol liczbowy grupy klasyfikacyjnej z jednolitego rzeczowego wykazu akt,  „12” – oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw, „07” – oznacza dwie ostatnie cyfry roku. Oznaczenie symboli literowych pracowników zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia

6)       Sporządzone według powyższego wzoru pismo pracownik przekazuje do zaopiniowania Kierownikowi Referatu i Sekretarzowi Gminy.

7)      Kierownicy Referatów i Sekretarz Gminy opiniują każde pismo stawiając parafkę przy pieczątce „ AKCEPTUJĘ” na kopii pisma pozostającą w aktach sprawy            w Urzędzie Gminy.

8)      W przypadku pism dotyczących spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych opiniowane one są  przez  Skarbnika Gminy.

9)      Pisma dotyczące spraw szczególnie skomplikowanych i trudnych pod względem interpretacji prawnej opiniowane są również przez Radcę Prawnego.

10)  Przygotowane w ten sposób pismo kierowane jest do podpisu przez Wójta Gminy.

§ 3.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy Instrukcji Kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych  stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)  .

            § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 25/2002 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 20 grudnia     2002 r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania i podpisywania pism i decyzji administracyjnych  w Urzędzie Gminy w Rzeczycy. 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                              mgr inż. Marek Pałasz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 1/2007
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 12 kwietnia 2007 r.
OZNACZENIE SYMBOLI LITEROWYCH
PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W RZECZYCY
Lp. Imię i nazwisko
pracownika
Stanowisko Symbol
literowy
1. Maria Jolanta Ochota Sekretarz Gminy MJO
2. Grażyna Frączak Skarbnik Gminy GF
3. Teresa Zofia Gruda Kierownik Referatu Organizacyjnego Spraw Obywatelskich ZG
4. Stanisława Kosiacka Kierownik Referatu Rolnictwa Rozwoju i zamówień
Publicznych SK
5. Anna Duraj Radca prawny AD
6. Bogusława Kobacka Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy,
oświaty, kultury i zdrowia BK
7. Radosław Jaworski Stanowisko ds. drogownictwa, informatyki, obrony i bezpieczeństwa RJ
8. Izabela Gruda Stanowisko ds. kancelaryjno-organizacyjnych IG
9. Barbara Kołodziejczyk Stanowisko ds. księgowości budżetowej KB
10. Danuta Teresa Podsadniak Stanowisko ds. księgowości podatkowej DP
11. Małgorzata Korecka Stanowisko ds. wymiaru podatków i obsługi kasowej MK
12. Maria Jędryka Stanowisko ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych MJ
13. Agnieszka Gradowska Stanowisko ds. zwrotu akcyzy AG
14. BoŜena Burchart Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego BB
15. Magdalena Szczur Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i
ochrony środowiska MSz
16. Monika Woźniak Stanowisko ds. wdrażania procedur UE i przygotowywania wniosków akcesyjnych MW
17. Renata Szulc Archiwista RSz

ZARZĄDZENIE NR 22/2007

                                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie  umorzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego 

 Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,   Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) )  oraz uchwały Nr XV/115/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody gminy Rzeczyca , do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych Rady Gminy Rzeczyca  zarządza się  co następuje :

 

 

§ 1. 1. Po  pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych Rady Gminy Rzeczyca  postanawia się umorzyć na wniosek Pani ................* zam. Zawady 14 gm. Rzeczyca  kwotę 1.606,94 zł wierzytelności z tytułu najmu lokalu użytkowego na działalność handlową oraz należne odsetki w wysokości 243,81 zł.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

 ______________________

* ochrona danych osobowych

ZARZĄDZENIE NR  21/2007

                                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 30 marca 2007r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r.  Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  poz. 1337) oraz art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. (Tekst jednolity  Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217,  Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600) zarządza się co następuje: 

            § 1.  Powołuje się Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzeczycy zwana dalej „Komisją” w następującym składzie :

1) Wiesława Gierach                                     - Przewodnicząca Komisji

2) Jan Pardej                                                  - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3) Regina Sarwa                                            - Sekretarz Komisji

4) Ireneusz Poleszuk                                      - Członek Komisji

5) Urszula Marzyjanek                                  - Członek Komisji

6)  Adam Gmaj                                              - Członek Komisji

7) Kazimierz Bors                                          - Członek Komisji

8) Aneta Machnicka                                      - Członek Komisji

 

            § 2. 1. Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Zasady i tryb działania Komisji określa Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzeczycy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                 mgr inż. Marek Pałasz

 Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2007
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 30 marca 2007 r.
R E G U L A M I N
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w RZECZYCY
I. Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rzeczycy zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb działania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzeczycy zwanej dalej „Komisją”.
§ 2. 1. Komisja prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o
zastosowaniu wobec osoby uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w
zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. Komisja jest powoływana na okres 4 lat.
§ 3. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Członkowie Komisji nie posiadający
odpowiedniego przeszkolenia powinni w moŜliwie szybkim czasie przeszkolić się według
istniejących lub przygotowanych standardów szkoleń.
II. Skład Komisji.
§ 4. 1.Komisja składa się z:
1) Przewodniczącego
2) Zastępcy Przewodniczącego
3) Sekretarza
4) dwóch członków.
2.Mandat członka Komisji w czasie trwania kadencji wygasa w przypadku śmierci
oraz zrzeczenia się.
§ 5. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemoŜności działania, jego
zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji.
§ 6. Obsługę kancelaryjno-biurową prowadzi Sekretarz Komisji.
III. Zadania Komisji
§ 7. Do zadań Komisji naleŜy:
1) współpraca z Wójtem Gminy Rzeczyca przy konstruowaniu projektu Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanego dalej „Programem”
oraz inicjowanie działań podejmowanych w celu realizacji tego programu,
2) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaŜy z
uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( teks jednolity:
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372) ,
3) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
4) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaŜy, podawania i spoŜywania
napojów alkoholowych;
5) przygotowywanie i przedkładanie Wójtowi Gminy Rzeczyca:
a) harmonogramu działań związanych z realizacją programu;
b) preliminarza kosztów zadań wymienionych w § 7 pkt. 1,
c) sprawozdanie z realizacji zadań.
6) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
IV. Posiedzenia Komisji.
§ 8. 1.Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Komisji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał.
2. Przewodniczący Komisji moŜe zaprosić na posiedzenie Komisji osoby nie będące
członkami Komisji.
3. Z posiedzenia Komisji naleŜy sporządzić protokół, który winien być podpisany
przez Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
4. Za pracę w Komisji przysługuje członkom Komisji wynagrodzenie na zasadach
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
§ 9. 1.Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Komisji.
2.Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym.
V. Postanowienia końcowe.
§ 10. Komisja moŜe korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę
fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji.
§ 11. 1. Do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz wykonywania
czynności związanych z działalnością Komisji moŜna upowaŜnić osoby nie będące jej
członkami.
2. Zakres wywiadu środowiskowego ustala Komisja.
§ 12. W celu realizacji swych zadań Komisja zbiera informacje od jednostek policji,
izb wytrzeźwień, zakładów pracy i innych jednostek organizacyjnych oraz osób.

ZARZĄDZENIE NR  55/2006

                                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz ulic gminnych na terenie Gminy Rzeczyca w okresie zimy 2006/2007

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r.  Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  poz. 1337) zarządza się co następuje: 

            § 1. 1. Zatwierdzić Harmonogram zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Rzeczyca w okresie zimy 2006/2007

             2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia              

            § 2. Jednostkami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zimowego utrzymania   dróg gminnych są:

1)      Urząd Gminy w Rzeczycy – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,

2)       Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy,

3)       Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeczycy, Sadykierzu i Luboczy.

§ 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                 mgr inż. Marek Pałasz

  ZARZĄDZENIE NR 38/2006

                                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 29 września 2006  r.

w sprawie nadania imienia obiektowi sportowemu 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządza się co następuje: 

§ 1. Nadaję obiektowi sportowemu – Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej przy PSP  i Gimnazjum w Rzeczycy imię Polskich Olimpijczyków .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 50/2006

                                                         WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Konwentu  Wójta Gminy Rzeczyca

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.   z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,  Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządza się co następuje :

§ 1. W zarządzeniu Nr 1/2002 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Konwentu Wójta Gminy Rzeczyca wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. W skład Konwentu wchodzą:

1)      Przewodniczący Rady Gminy

2)      Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3)      Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych

4)      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5)      Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych

6)      Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

7)      Sekretarz Gminy

8)      Skarbnik Gminy

9)      Samodzielne Stanowisko ds. obsługi organów gminy, oświaty, kultury i zdrowia

10)  Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju i Zamówień Publicznych

11)  Reprezentant mieszkańców Gminy Rzeczyca wyłoniony zgodnie z  § 41.”

2)      § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Zadaniem Konwentu jest opiniowanie porządku obrad Sesji Rady Gminy Rzeczyca, aktów normatywnych, decyzji oraz zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych do konsultacji Przez Wójta Gminy.”

3) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

     „ 5. Obsługę kancelaryjną Konwentu zapewnia Stanowisko ds. kancelaryjno-organizacyjnych.”

4) dodaje się § 41 o treści:

„ § 41. 1. Reprezentant mieszkańców Gminy Rzeczyca, o którym mowa w § 2 pkt.11 powoływany jest przez Wójta Gminy spośród osób zgłoszonych przez członków Konwentu z zastrzeżeniem  ust. 2.

2. Reprezentantem mieszkańców nie może być osoba będąca radnym Rady Gminy Rzeczyca i pracownikiem Urzędu Gminy w Rzeczycy .”

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 03 lutego 2003 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr1/2002 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Konwentu Wójta Gminy Rzeczyca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 50/2006

                                                         WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Konwentu  Wójta Gminy Rzeczyca

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.                   z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,                                           Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządza się co następuje :

 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 1/2002 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Konwentu Wójta Gminy Rzeczyca wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. W skład Konwentu wchodzą:

1)      Przewodniczący Rady Gminy

2)      Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3)      Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych

4)      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5)      Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych

6)      Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

7)      Sekretarz Gminy

8)      Skarbnik Gminy

9)      Samodzielne Stanowisko ds. obsługi organów gminy, oświaty, kultury i zdrowia

10)  Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju i Zamówień Publicznych

11)  Reprezentant mieszkańców Gminy Rzeczyca wyłoniony zgodnie z  § 41.”

2)      § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Zadaniem Konwentu jest opiniowanie porządku obrad Sesji Rady Gminy Rzeczyca, aktów normatywnych, decyzji oraz zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych do konsultacji Przez Wójta Gminy.”

3) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

     „ 5. Obsługę kancelaryjną Konwentu zapewnia Stanowisko ds. kancelaryjno-organizacyjnych.”

4) dodaje się § 41 o treści:

„ § 41. 1. Reprezentant mieszkańców Gminy Rzeczyca, o którym mowa w § 2 pkt.11 powoływany jest przez Wójta Gminy spośród osób zgłoszonych przez członków Konwentu                  z zastrzeżeniem  ust. 2.

2. Reprezentantem mieszkańców nie może być osoba będąca radnym Rady Gminy Rzeczyca           i pracownikiem Urzędu Gminy w Rzeczycy .”

 

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 03 lutego 2003 r.          w sprawie zmiany Zarządzenia Nr1/2002 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Konwentu Wójta Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

          ZARZĄDZENIE NR 49/2006

                                                         WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 21listopada 2006  r.

w sprawie  umorzenia należności z tytułu stałej opłaty za pobór wody oraz opłat za odbiór  i składowanie odpadów komunalnych 

 Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,  Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 )  oraz uchwały Nr XV/115/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody gminy Rzeczyca , do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 105, poz. 938) zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Postanawia się umorzyć na wniosek Pani  ...........* kwotę 96,59 zł wierzytelności z tytułu stałej opłaty za pobór wody oraz opłat za odbiór i składowanie odpadów komunalnych oraz należne odsetki w wysokości 16,74 zł.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych  w Rzeczycy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

_____________

* ochrona danych osobowych

ZARZĄDZENIE NR 48/2006

                                                         WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 21 listopada 2006  r.

w sprawie  umorzenia należności z tytułu opłat za pobór wody z wodociągu gminnego

 Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,  Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 )  oraz uchwały Nr XV/115/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody gminy Rzeczyca , do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 105, poz. 938) zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Postanawia się umorzyć na wniosek Pana ................* zam. Bobrowiec 50,   gm. Rzeczyca  kwotę 202,58 zł wierzytelności z tytułu poboru wody za III kwartał 2004 r.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

_______________________

* ochrona danych osobowych

ZARZĄDZENIE NR 47/2006

                                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 21 listopada 2006  r.

w sprawie  umorzenia należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

 Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,  Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)  oraz uchwały Nr XV/115/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody gminy Rzeczyca , do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 105, poz. 938)   zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Postanawia się umorzyć z urzędu kwotę 70,00 zł wierzytelności z tytułu najmu lokalu przez Pana ..............* zam. Lubocz 3 oraz należne odsetki w wysokości 76,37 zł.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

 ________________________

* Ochrona danych osobowych

 

     ZARZĄDZENIE NR 20/2006

                                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 30 czerwca 2006  r.

 

w sprawie  wytypowania przedstawiciela Gminy Rzeczyca na członka Rady Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego

 

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,  Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) )  oraz uchwały Nr XI/45/99 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 17 lipca 1999 r. w sprawie przystąpienia Gminy Rzeczyca do Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego zarządzam co następuje :

 

 

§ 1. Postanawia się wytypować jako przedstawiciela Gminy Rzeczyca na członka Rady Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego – Pana Jana Kuśmierka .

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 11/2006

          WÓJTA GMINY RZECZYCA

               z dnia 14 kwietnia 2006 r.

zmieniające  Zarządzenie Nr 48/2005  w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) ) oraz uchwały Nr XVI/6/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 stycznia 2000 r.  w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje : 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 48/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca  załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy  i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        mgr inż. Marek Pałasz

 

 Załącznik
do Zarządzenia Nr 11/2006
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 14 kwietnia 2006 r
Lp. Określenie nieruchomości Powierzchnia
uŜytkowa
Stawka za
1m2
Stawka
za 1 miesiąc
w zł. ( netto)
1. Apteka – Rzeczyca ul.
Tomaszowska 2 81 6,96 564,00
2. Urząd Poczty- Rzeczyca ul.
Tomaszowska 2 84 14,50 1.218,00
3. Centrala Telefoniczna-
Rzeczyca ul. Tomaszowska 2 19 14,00 266,00
4 Sklep w Zawadach 33 8,18 270,00
5. Sklep w Brzozowie 36 8,17 294,00
6. Gabinet Stomatologiczny w
Rzeczycy- ul. Prez. Ig.
Mościckiego 9
25 10,52 263,00
7. Sklep w Kawęczynie 52,88 1,89 100,00
8. Sklep w Jeziorcu 31,80 4,40 140,00
9. Ośrodek Zdrowia w Rzeczycy –
ul. Ks. J. Kitowicza
154,7 3,05 472,00
10. Ośrodek Zdrowia w Rzeczycy –
ul. Ks. J. Kitowicza -
gabinet okulistyczny
9,87 6,38 63,00
11. Garaż przy budynku Ośrodka
Zdrowia w Rzeczycy – ul. Ks.
J. Kitowicza
84,00
12. Sklep w Roszkowej Woli 34,5 7,00 241,50

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2006_09_28_Za__cznik_do_Zarz_dzenia_Nr_12_2006.pdf)Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 28 września 2006 roku Załącznik do Zarządzenia Radosław Bernaciak42 kB4842006-12-22 09:15

Zarządzenie Nr 12/2006

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 28 września 2006 roku

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla realizacji Projektu „Rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Rzeczyca” oraz procedur wewnętrznej kontroli finansowej

Na podstawie art. 4 i 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694,
z 2003 r. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152, Nr 139 poz. 1324, nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155 z 2005 r. Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252) oraz Zrządzenia Nr 4/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i Zarządzenia Nr 8/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji
i przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rzeczycy (zasady ewidencji wykorzystania funduszy pomocowych) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Do obsługi projektu „Rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Rzeczyca” realizowanego w ramach Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie, Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, Programu ZPORR 2004 - 2006 wprowadza się na czas realizacji projektu obowiązek prowadzenia przez Realizatora Projektu oddzielnej księgi rachunkowej w oparciu o plan kont analitycznych stanowiących Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Podstawą dokonywania zapisów w ewidencji księgowej jest umowa
Nr Z/2.10/II/2.3/3-21/06/U/17/06 zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi
a Gminą Rzeczyca na dofinansowanie Projektu „Rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Rzeczyca”

§ 3. W celu zabezpieczenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej Projektu „Rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Rzeczyca” stosuje się zasady z Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych
w Urzędzie Gminy Rzeczyca wprowadzony Zarządzeniem Nr 23/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 46/2006

Wójta Gminy Rzeczyca

                        z dnia 21 listopada 2006 roku


 


w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Rzeczyca w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, 3, 3a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.),uchwały Nr XXXVIII/ 257/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 02 marca 2006r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca” oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz.U. z 2006r. Nr 5 poz. 33) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się

o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczyca

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane w art.8 ust. 1, 1a ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008) i

potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszym zarządzaniu oraz dokonać

opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg obowiązującej stawki;

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości stosowanej do oferowanych usług,

oraz umożliwiające bezpyłowe odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń

przeznaczonych do ich zbierania z terenu Gminy Rzeczyca, zgodnie z obowiązującą

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z częstotliwością określoną w

aktach prawa miejscowego- ( Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie

Gminy Rzeczyca),

 

3)posiadać sprawne środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego

odbioru odpadów zebranych selektywnie, zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach wg. następującego rodzaju:

a) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

b) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

c) worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

d) kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych

4) posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym

osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji , gdy

selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu

wystarczającym,

5) zorganizowanie i wprowadzanie dla swoich klientów , systemu zbiórki:

a) surowców wtórnych( szkło, makulatura, PET,złom)

b) biodegradowalnych

c) niebezpiecznych

d) elektronicznych i elektrycznych

e) wielkogabarytowych

6) posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego przetwarzania

lub unieszkodliwiania,

7) prowadzenie ewidencji zawartych umów, która winna zawierać adres właściciela

nieruchomości, harmonogram wywozu, nr umowy oraz ilość i rodzaj zbieranych odpadów

komunalnych wg kodów zgodnych z klasyfikacją odpadów jak w Rozporządzeniu

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr

112 poz. 1206)

8) prowadzenie ewidencji kart odpadów powstałych w wyniku prowadzonej selektywnej

zbiorki odpadów, która winna zawierać:

a) datę i miejsce odbioru zgromadzonych odpadów,

b) rodzaje odebranych odpadów i ich ilość,

c) pokwitowanie z miejsca przekazania zebranych odpadów.

9) prowadzić w systemie informatycznym ewidencję odpadów zebranych selektywnie

i przekazywać Wójtowi Gminy Rzeczyca informację wymagane stosownymi przepisami,

oraz wykaz zawartych umów na świadczenie w/w usług,

10) posiadać zaplecze techniczno- biurowe oraz bazę transportową.

 

2. Przedsiębiorca o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest – uwzględniać zapisy zawarte

w wojewódzkim, oraz gminnym programie gospodarki odpadami do unieszkodliwiania

odpadów komunalnych poprzez :

1) składowanie odpadów komunalnych nie podlegających selekcji na Gminnym Składowisku Odpadów Stałych w Roszkowej Woli,

2) przekazywanie wyselekcjonowanych strumieni odpadów upoważnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania.

3.Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać poparte odpowiednimi dokumentami

którymi są:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) potwierdzenie posiadania środków o których mowa w ust. 1

3) umowa na odbieranie wyselekcjonowanych odpadów do dalszego przetworzenia lub

unieszkodliwienia,

3) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością , na której znajduje się zaplecze

techniczno- biurowe.

§ 2

 

1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące

wymagania:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane w art.8 ust. 1, 1a ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach i potwierdzający spełnienie wymagań

zawartych w niniejszym zarządzaniu oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i

załączników wg obowiązującej stawki;

2) posiadać zaplecze techniczno biurowe w postaci biura oraz bazy transportowej wraz

z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej,

3) posiadać sprzęt samochodowy umożliwiający opróżnianie zbiorników bezodpływowych ,

zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r.

Nr 193, poz. 1617)

4) specjalistyczne pojazdy przeznaczone do opróżniania bezodpływowych zbiorników

winny być :

- trwale oznakowane nazwą firmy i jej siedzibą,

- zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu

transportowanych nieczystości ciekłych,

5) dokonywać zrzutu nieczystości ciekłych do Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w

Bartoszówce Gmina Rzeczyca.

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami

którymi w szczególności są:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) potwierdzenie posiadania środków o których mowa w ust.1 pkt. 2, w tym kserokopie

dowodów rejestracyjnych, którymi będą świadczone usługi asenizacyjne.

3) umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rzeczycy – zakładem budżetowym Gminy

Rzeczyca – Zarządcą Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Bartoszówce

4) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością , na której znajduje się zaplecze

techniczno- biurowe.

3. Określa się następujące zabiegi sanitarne :

1) pojazdy służące do odbioru nieczystości ciekłych podlegają obowiązkowemu myciu

i odkażaniu. Zewnętrzne mycie pojazdów musi się odbywać po zakończeniu każdego

dnia ich użytkowania, a wewnętrzne raz w tygodniu.

2) mycie i dezynfekcja pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów komunalnych

winno być wykonywane codziennie po zakończeniu pracy w miejscu do tego

przeznaczonym – ( baza przedsiębiorcy lub teren Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w

Bartoszówce )

§ 3.

 

1. Ustalam następujące wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o

uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich

części:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane w art.8 ust. 1, 1a ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach i potwierdzający spełnienie wymagań

zawartych w niniejszym zarządzaniu oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i

załączników wg obowiązującej stawki;

2) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące

wymagania:

3) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania i transportowania

bezdomnych zwierząt , które powinny posiadać atest oraz nie mogą stwarzać

zagrożenia dla ich życia oraz zdrowia,

4) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt , który posiada odpowiednią

powierzchnię i kubaturę( przestrzeń) umożliwiającą ustawianie metalowych klatek w

ilości równej co najmniej czterech, odpowiadających wielkością średniej wielkości

zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz

zapewniający prawidłową wentylację,

5) zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami

atmosferycznymi,

6) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną w przypadku pochwycenia zwierzęcia

okaleczonego lub chorego,

7) posiadać tytuł prawny do miejsca ( terenu) przetrzymywania wyłapywanych zwierząt

przed przewiezieniem ich do schroniska,

8) posiadać pomieszczenia dla przeprowadzenia kwarantanny bezdomnych zwierząt oraz chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,

9) przestrzegać wszystkich innych przepisów prawa dotyczących ochrony zwierząt,

10) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

11) pracownicy obsługujący urządzenia do wyłapywania zwierząt powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych,

12) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym,

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami którymi

w szczególności są:

1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1,

3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem;

§4

1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien

spełnić następujące wymagania:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane w art.8 ust. 1, 1a ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach i potwierdzający spełnienie wymagań

zawartych w niniejszym zarządzaniu oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i

załączników wg obowiązującej stawki;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr207, poz.2016 ze zm.);

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym;

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

6) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2.Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami

którymi w szczególności są:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego

Rejestru Sądowego,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o

których mowa w ust. 1

§5

1. Przez dysponowanie nieruchomością o których mowa w niniejszym zarządzeniu należy

rozumieć wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającej z prawa własności,

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu lub umowy.

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie jego treści na stronach internetowych Urzędu Gminy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 26/2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 11 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej  do rozstrzygnięcia

Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z  2004 r.  Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203 )  zarządzam co następuje :

 

§ 1. Powołuję Komisje Konkursową do rozstrzygnięcia  Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych  w następującym składzie:

1.      Wiesława Gierach – Przewodnicząca Komisji

2.      Marian Kośka – Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.      Teresa Zofia Gruda  – Członek Komisji

4.      Grażyna Kielan – Członek Komisji

5.      Regina Sarwa  – Członek Komisji

 

§ 2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny potraw regionalnych i staropolskich  i wyłonienie zwycięzców Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych podczas Gminnych Dożynek w dniu 20 sierpnia 2006 r.

 

§ 3. Komisja dokona oceny potraw regionalnych i staropolskich w oparciu o zasady i kryteria określone w Regulaminie Konkursu Potraw Regionalnych przyjętym odrębnym zarządzeniem.

 

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

mgr inż. Marek Pałasz

Podkategorie