konsultacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz alkoh.-1.docx)Formularz alkoh.-1.docx Justyna Kołodziejczyk17 kB1052022-12-08 09:44
Pobierz plik (UCHWAŁA alkohol pomoc finansowa.pdf)UCHWAŁA alkohol pomoc finansowa.pdf Radosław Bernaciak269 kB1012022-12-08 09:44

Wójt Gminy Rzeczyca przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani Gminy Rzeczyca na lata 2023-2025”.
Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzeczyca www.rzeczyca w zakładce ,,Projekty do konsultacji społecznych ” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzeczyca w zakładce „Organizacje pożytku publicznego –konsultacje”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca , bądź na rzecz jej mieszkańców o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Rzeczycy na załączonym formularzu
- drogą elektroniczną, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r..,
- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca z dopiskiem na kopercie ,, Konsultacje społeczne”.
Przewiduje się jedynie konsultacje w wyżej wymienionych formach.
Termin rozpoczęcia konsultacji - 08 grudnia 2022 r.
Termin zakończenia konsultacji – 28 grudnia 2022 r.
Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W związku z powyższym konsultowaniu podlega również „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani Gminy Rzeczyca na lata 2023-2025”.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anna Stańczyk - Inspektor .
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz alkoh..docx)Formularz alkoh..docx Radosław Bernaciak15 kB2172021-11-03 12:23
Pobierz plik (Gminny Program alkohol.docx)Gminny Program alkohol.docx Radosław Bernaciak25 kB2262021-11-03 12:22
Pobierz plik (Gminny Program Narkomanii.docx)Gminny Program Narkomanii.docx Radosław Bernaciak17 kB2272021-11-03 12:22

Wójt Gminy Rzeczyca przedkłada do publicznej konsultacji projekt „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.
Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzeczyca www.rzeczyca w zakładce ,, Projekty do konsultacji społecznych ” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzeczyca w zakładce „Organizacje pożytku publicznego –konsultacje”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca , bądź na rzecz jej mieszkańców o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Rzeczycy na załączonym formularzu
- drogą elektroniczną, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 19 listopada 2021r.,
- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca z dopiskiem na kopercie ,, Konsultacje społeczne”.
Przewiduje się jedynie konsultacje w wyżej wymienionych formach.
Termin rozpoczęcia konsultacji - 04 listopada 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji – 19 listopada 2021 r.
Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W związku z powyższym konsultowaniu podlega również „ Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok” oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Bożena Burchart – Inspektor .
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.


Rzeczyca ,dnia 03 .11.2021r.

Wójt Gminy Rzeczyca

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Alkohol 2020.docx)Alkohol 2020.docx Radosław Bernaciak26 kB3612020-10-05 12:25
Pobierz plik (Formularz.docx)Formularz.docx Radosław Bernaciak15 kB3312020-10-05 12:24
Pobierz plik (Narkomania.docx)Narkomania.docx Radosław Bernaciak17 kB3462020-10-05 12:25

Wójt Gminy Rzeczyca przedkłada do publicznej konsultacji projekt " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok".
Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzeczyca www.rzeczyca w zakładce ,, Projekty do konsultacji społecznych " w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzeczyca w zakładce "Organizacje pożytku publicznego -konsultacje", na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Alkohol 2020projekt.docx)Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoh. na 2020rok-projekt Radosław Bernaciak24 kB4262019-10-24 09:12
Pobierz plik (Formularz_alkohol_narkomania.docx)Formularz_alkohol_narkomania.docx Radosław Bernaciak15 kB4192019-10-24 09:12
Pobierz plik (Narkomania 2020projekt.docx)GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 rok - projekt Radosław Bernaciak17 kB4232019-10-24 09:12

Wójt Gminy Rzeczyca przedkłada do publicznej konsultacji projekt „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”.
Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzeczyca www.rzeczyca w zakładce ,, Projekty do konsultacji społecznych ” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzeczyca w zakładce „Organizacje pożytku publicznego –konsultacje”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz Narkomania 2018.docx)Formularz Narkomania 2018.docx Radosław Bernaciak13 kB4212018-11-21 09:01
Pobierz plik (ogłoszenie Narkomania 2018.docx)ogłoszenie Narkomania 2018.docx Radosław Bernaciak11 kB3792018-11-21 09:02
Pobierz plik (Program narkomanii 2018.docx)Program narkomanii 2018.docx Radosław Bernaciak18 kB4152018-11-21 09:01

Podkategorie