konsultacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz.pdf)Formularz.pdf Radosław Bernaciak551 kB4602016-11-21 13:50
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf Radosław Bernaciak867 kB4572016-11-21 13:49
Pobierz plik (PRogram.pdf)PRogram.pdf Radosław Bernaciak432 kB6202016-11-21 13:50

Wójt Gminy Rzeczyca przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Gminy Rzeczyca”.
Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzeczyca www.rzeczyca w zakładce ,, Projekty do konsultacji społecznych ” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzeczyca w zakładce „Organizacje pożytku publicznego –konsultacje”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca , bądź na rzecz jej mieszkańców o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239):
do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Rzeczycy na załączonym formularzu
- drogą elektroniczną, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 12 grudnia 2016r.,
- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca z dopiskiem na kopercie ,, Konsultacje społeczne”.
Przewiduje się jedynie konsultacje w/w. formach.
Termin rozpoczęcia konsultacji - 22 listopada 2016 r.
Termin zakończenia konsultacji - 12 grudnia 2016 r.
Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.).
W związku z powyższym konsultowaniu podlega również „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Gminy Rzeczyca”.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Bożena Burchart – Inspektor .
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.
Rzeczyca ,dnia 21 .11.2016

Wójt Gminy Rzeczyca
/-/ Marek Kaźmierczyk

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz.pdf)Formularz.pdf Radosław Bernaciak542 kB4492016-11-21 13:38
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf Radosław Bernaciak759 kB4582016-11-21 13:37
Pobierz plik (Program.pdf)Program.pdf Radosław Bernaciak720 kB10162016-11-21 13:38


Wójt Gminy Rzeczyca przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Gminy Rzeczyca”.
Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzeczyca www.rzeczyca w zakładce ,, Projekty do konsultacji społecznych ” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzeczyca w zakładce „Organizacje pożytku publicznego –konsultacje”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca , bądź na rzecz jej mieszkańców o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239):
do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Rzeczycy na załączonym formularzu
- drogą elektroniczną, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 12 grudnia 2016r.,
- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca z dopiskiem na kopercie ,, Konsultacje społeczne”.
Przewiduje się jedynie konsultacje w/w. formach.
Termin rozpoczęcia konsultacji - 22 listopada 2016 r.
Termin zakończenia konsultacji - 12 grudnia 2016 r.
Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.).
W związku z powyższym konsultowaniu podlega również „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Gminy Rzeczyca.”
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Bożena Burchart – Inspektor .
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.
Rzeczyca ,dnia 21 .11.2016

Wójt Gminy Rzeczyca
/-/ Marek Kaźmierczyk

Podkategorie