Ogłoszenia, informacje

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 lutego 2024r. o godz. 13.00
w Sali Widowiskowej budynku administracyjnego
odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 14 grudnia 2023r.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 grudnia 2023r.
5. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie o rozstrzygnięciu Konkursu.pdf)Zarządzenie o rozstrzygnięciu Konkursu.pdf Justyna Kołodziejczyk747 kB252024-02-08 15:10
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Akcyza_Procedura_2024_r.doc)Akcyza_Procedura_2024_r.doc Justyna Kołodziejczyk417 kB172024-01-30 08:29
Pobierz plik (oświadczenie o użytkowaniu gruntów.docx)oświadczenie o użytkowaniu gruntów.docx Justyna Kołodziejczyk14 kB152024-01-30 08:29
Pobierz plik (Oświadczenie_-_konie(5).docx)Oświadczenie_-_konie(5).docx Justyna Kołodziejczyk24 kB182024-01-30 08:29
Pobierz plik (RODO.docx)RODO.docx Justyna Kołodziejczyk14 kB232024-01-30 11:43
Pobierz plik (Wzór wniosku.pdf)Wzór wniosku.pdf Justyna Kołodziejczyk652 kB192024-01-30 11:26
Pobierz plik (Załącznik do wniosku - klasyfikacja działalności.docx)Załącznik do wniosku - klasyfikacja działalności.docx Justyna Kołodziejczyk18 kB182024-01-30 08:30
Pobierz plik (Zestawienie faktur.doc)Zestawienie faktur.doc Justyna Kołodziejczyk46 kB172024-01-30 11:26

Wójt Gminy Rzeczyca informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2024 r. można składać w terminie
od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
za okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła i świń, należy również dołączyć:
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada, w roku poprzedzającym, w którym został złożony wniosek.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20240126084321473 (1).pdf)20240126084321473 (1).pdf Radosław Bernaciak884 kB232024-01-26 11:36

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzeczyca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Rzeczyca oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia form i specjalności kształcenia, na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Luboczy.
9. Zamknięcie obrad LXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Podkategorie