Ogłoszenia, informacje

okresowa Kontrola ZrodelZgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym Wójt, burmistrz albo prezydent miasta zamieszcza w widocznym miejscu oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z
2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557)

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rzeczyca, przeznaczonych do oddania w najem.pdf)Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rzeczyca, przeznaczonych do oddania w najem.pdf Radosław Bernaciak741 kB642022-10-07 13:00
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2022_BZP 00038631_08_P.pdf)2022_BZP 00038631_08_P.pdf Agata Wieczorek68 kB732022-09-30 13:31
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz.docx)Formularz.docx Agata Wieczorek13 kB462022-09-29 13:53
Pobierz plik (Projekt Uchwały.pdf)Projekt Uchwały.pdf Agata Wieczorek266 kB542022-09-29 13:52
Pobierz plik (Zaproszenie do udziału w konsultacjach.pdf)Zaproszenie do udziału w konsultacjach.pdf Agata Wieczorek68 kB492022-09-29 13:52

Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (OŁOSZENIE III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘG, OZNACZONEJ NR EWIDENCYJNYM DZIAŁKI 86_1.pdf)OŁOSZENIE III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘG, OZNACZONEJ NR EWIDENCYJNYM DZIAŁKI 86_1.pdf Agata Wieczorek2062 kB822022-09-23 13:00

Podkategorie