Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf)Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf Agata Wieczorek88 kB412021-10-19 11:14

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkien nr 726 - ul. Tomaszowska w Rzeczycy, na odcinku od km 19+568 do km 20+796"

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 września 2021 r.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kanice oraz części obszaru wsi Wiechnowice w gminie Rzeczyca
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 59 obręb Bartoszówka w gminie Rzeczyca.
9. Wolne wnioski.
10. Podsumowanie współpracy Gminy Rzeczyca z Gminą Opatowiec.
11. Zamknięcie obrad XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 


Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenia nr 58_2021.pdf)Zarządzenia nr 58_2021.pdf Agata Wieczorek696 kB342021-10-15 09:21

Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rzeczyca, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (formularz konsultacje społeczne.docx)formularz konsultacje społeczne.docx Agata Wieczorek13 kB262021-10-13 14:18
Pobierz plik (Program wspierania rodziny.pdf)Program wspierania rodziny.pdf Agata Wieczorek362 kB282021-10-13 14:18
Pobierz plik (Zaproszenie do udziału w konsultacjach.pdf)Zaproszenie do udziału w konsultacjach.pdf Agata Wieczorek71 kB242021-10-13 14:18
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie RDOŚ.pdf)Obwieszczenie RDOŚ.pdf Radosław Bernaciak255 kB412021-10-11 11:13

Podkategorie