Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20220519094631062.pdf)Zawiadomienie Agata Wieczorek123 kB472022-05-19 09:50
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie 13.05.2022.pdf)Ogłoszenie 13.05.2022.pdf Agata Wieczorek226 kB502022-05-13 13:53

Wojewoda Łódzki ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2022 r."  dla organizacji pozarządowych, (które w zadaniach statutowych posiadają zapisy dotyczące ochrony i promocji zdrowia).

Informacje o konkursie dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/konkurs---warsztaty-z-zakresu-wiedzy-na-temat-hivaids-w-2022-r

Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 23 lutego 2022r.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 23 marca 2022r.
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20220415092737869.pdf)20220415092737869.pdf Radosław Bernaciak751 kB632022-04-15 09:47

Podkategorie