Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja08072022r.pdf)Informacja08072022r.pdf Radosław Bernaciak426 kB202022-07-08 14:36
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2022_BZP 00038631_05_P.pdf)2022_BZP 00038631_05_P.pdf Agata Wieczorek61 kB812022-07-04 10:32
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi.pdf)Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi.pdf Agata Wieczorek235 kB602022-06-28 09:57
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie RDOŚ w Łodzi.pdf)Ogłoszenie RDOŚ w Łodzi.pdf Agata Wieczorek249 kB522022-06-28 09:56

Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 maja 2022r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. I. Mościckiego w Rzeczycy.

7. Raport o stanie Gminy Rzeczyca za 2021 rok:
a) debata nad raportem;
b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rzeczyca.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Rzeczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzeczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
10. Udzielnie absolutorium dla Wójta Gminy Rzeczyca za 2021 rok:
a) przedstawienie uchwały Nr III/113/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Rzeczyca z wykonania budżetu za 2021 rok;
b) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Rzeczyca;
c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz uchwały Nr III/162/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzeczyca w sprawie absolutorium za 2021 rok;
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rzeczyca za 2021 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Podkategorie