Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz.docx)Formularz.docx Agata Wieczorek13 kB302021-10-05 10:57
Pobierz plik (Projekt Uchwały.pdf)Projekt Uchwały.pdf Agata Wieczorek228 kB262021-10-05 10:57
Pobierz plik (Zaproszenie 2021.pdf)Zaproszenie 2021.pdf Agata Wieczorek66 kB302021-10-05 10:57

Zaproszenie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu pn.: Roczny program współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2021_BZP 00007393_06_P.pdf)2021_BZP 00007393_06_P.pdf Agata Wieczorek53 kB542021-09-30 14:24

 Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 10 września 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Rzeczyca na 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie przetargowym części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 3,05 ha, stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, oznaczonej numerami działek 709/1 i 709/2, położonej w obrębie Lubocz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Rzeczyca do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Tomaszowskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania częścią drogi powiatowej nr 4309E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 726 w miejscowości Rzeczyca do miejscowości Glina.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.


Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (PRZETARG BOBROWIEC.pdf)PRZETARG BOBROWIEC.pdf Radosław Bernaciak1662 kB792021-09-10 13:01
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (PRZETARG KARCZMA.pdf)PRZETARG KARCZMA.pdf Radosław Bernaciak1988 kB922021-09-10 12:53

Podkategorie