Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20220603084245492.pdf)20220603084245492.pdf Agata Wieczorek663 kB502022-06-03 09:00
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf Agata Wieczorek1835 kB562022-06-03 08:58

Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 kwietnia 2022r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/275/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca
w 2022 roku.
8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2021r.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Rzeczyca za 2021 rok.
10. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rzeczyca za 2021 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2022_BZP 00038631_03_P.pdf)Plań postępowań na 2022 II Agata Wieczorek62 kB382022-05-20 11:33
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sprawozdanie za 2021 r..pdf)Sprawozdanie za 2021 r..pdf Agata Wieczorek318 kB282022-05-20 09:56

Podkategorie