Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf)Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf Paulina Kobacka183 kB312022-01-04 09:24

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego GPB-II.7820.10.2021.IK

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogłoszenie202112291336.pdf)ogłoszenie202112291336.pdf Radosław Bernaciak445 kB472021-12-29 16:53
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja.pdf)Informacja.pdf Agata Wieczorek348 kB522021-12-23 09:52

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 15 grudnia 2021 r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy.docx)Formularz zgłoszeniowy.docx Agata Wieczorek19 kB112021-12-21 09:44
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze członków do Komisji Konkursowej.pdf)Ogłoszenie o naborze członków do Komisji Konkursowej.pdf Agata Wieczorek691 kB182021-12-21 09:39

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJACEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY RZECZYCA NA 2022 R.

Podkategorie