Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Raport z przeprowadzonych konsultacji.pdf)Raport z przeprowadzonych konsultacji.pdf Justyna Kołodziejczyk395 kB542024-04-26 10:38
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzeczyca w 2023 roku.pdf)Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzeczyca w 2023 roku.pdf Justyna Kołodziejczyk814 kB382024-04-25 14:28
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca z organziacjami pozarządowymi 2023.pdf)Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca z organziacjami pozarządowymi 2023.pdf Justyna Kołodziejczyk1038 kB292024-04-22 15:30

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LXVI Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 marca 2024r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 marca 2024r. o godz. 8.30

w Sali Widowiskowej budynku administracyjnego

odbędzie się LXVI Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LXV Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 lutego 2024r.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Rzeczyca w ramach pomocy de minimis.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVIII/388/2023 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Rzeczyca.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca w 2024 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/434/2024 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzeczyca.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Policji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Rzeczyca.
 13. Podjęcie sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy.
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczyca z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad LXVI Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy                                                             

                                                                                                       

                                                                                          Leszek Kosiacki

Podkategorie