Ogłoszenia, informacje

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 16 sierpnia 2021 r.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzeczyca.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Rzeczyca na rok szkolny 2021/2022.
9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rzeczyca.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rzeczyca.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.


Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf)Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf Radosław Bernaciak922 kB702021-08-13 14:25

Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 czerwca 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Parkowej w Rzeczycy
5. Zamknięcie obrad XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.


Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie z dnia 20_07_2021 r.pdf)Zawiadomienie z dnia 20_07_2021 r.pdf Agata Wieczorek574 kB662021-07-28 09:49
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie nr 38_2021.pdf)Zarządzenie nr 38_2021.pdf Agata Wieczorek1052 kB782021-07-16 10:00

Podkategorie