Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogloszenie 1.09.2022.pdf)ogloszenie 1.09.2022.pdf Radosław Bernaciak374 kB472022-09-02 11:28
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogłoszenie 31082022.pdf)ogłoszenie 31082022.pdf Radosław Bernaciak1160 kB1772022-08-31 09:50
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja 24082022r.pdf)Informacja 24082022r.pdf Radosław Bernaciak422 kB322022-08-24 14:37

Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kanice oraz części obszaru wsi Wiechnowice w gminie Rzeczyca Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jeziorzec na lata 2022-2029.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzeczyca na lata 2022-2029.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/280/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzeczyca.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom pełniącym funkcje w ich zastępstwie.
9. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie_2.pdf)Obwieszczenie_2.pdf Radosław Bernaciak138 kB712022-07-28 13:15

Podkategorie