Ogłoszenia, informacje

Porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LIX Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 września 2023r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze Gminy Rzeczyca przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rzeczyca na 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczyca na 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rzeczyca na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 378, położonej w obrębie Bartoszówka.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Rzeczyca do spółdzielni energetycznej.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/291/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
17. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (protokół z konsultacji społecznych.pdf)protokół z konsultacji społecznych.pdf Justyna Kołodziejczyk83 kB592023-10-24 09:28

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w 2024 roku.”

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii.pdf)Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii.pdf Paulina Kobacka367 kB822023-10-05 13:37

DLI-III.7621.16.2022.JG.14

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2023_BZP 00056800_09_P.pdf)2023_BZP 00056800_09_P.pdf Justyna Kołodziejczyk62 kB692023-10-03 09:44
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego 29.09.2023 r..pdf)Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego 29.09.2023 r..pdf Paulina Kobacka334 kB872023-09-29 09:25

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego GPB-II.7820.8.2023.IM/JN z dnia 29 września 2023 r.

Podkategorie