Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (azbest_aktualizacja_rzeczyca.pdf)Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak607 kB7672009-10-02 11:32
Pobierz plik (azbest_prognoza_projektu_pos_rzeczyca_2009.pdf)Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak255 kB4492009-10-02 11:36
Pobierz plik (azbest_zalacznik_1.pdf)Obowiązujące w Polsce akty prawne bezpośrednio lub pośrednio dotyczące azbestu oraz ochrony Radosław Bernaciak27 kB4932009-10-02 11:42
Pobierz plik (azbest_zalacznik_2_i_3.pdf)Załącznik Nr 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania Radosław Bernaciak29 kB4242009-10-02 11:45
Pobierz plik (azbest_zalacznik_nr_4.doc)Załącznik Nr 4 - Wzór wniosku przy realizacji wariantu III Radosław Bernaciak32 kB4562009-10-02 11:47
Pobierz plik (azbest_zalacznik_nr_5.doc)Załącznik Nr 5 - Wzór wniosku przy realizacji wariantu II Radosław Bernaciak31 kB4342009-10-02 11:48
Pobierz plik (azbest_zalacznik_nr_6.doc)Załącznik Nr 6 - Wzór wniosku przy realizacji wariantu I Radosław Bernaciak31 kB4392009-10-02 11:50
Pobierz plik (azbest_zalacznik_nr_7.pdf)Załącznik Nr 7 - Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest Radosław Bernaciak27 kB4402009-10-02 11:54
Pobierz plik (azbest_zal_nr_1.pdf)Azbest Załącznik Nr 1 Radosław Bernaciak164 kB4222009-10-02 11:37
Pobierz plik (azbest_zal_nr_2.pdf)Azbest - Załącznik Nr 2 - Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Pilicy PLB 140003 Radosław Bernaciak118 kB4902009-10-02 11:40
Pobierz plik (inwentaryzacja_azbestu_gmina_rzeczyca.pdf)Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak151 kB4722009-10-02 11:56
Pobierz plik (Obwieszczenie_Wójta_Gminy_Rzeczyca_z_dnia_01_października_2009r..pdf)Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 01 października 2009r. Radosław Bernaciak122 kB4452009-10-01 15:21
Pobierz plik (prognoza_programu_azbestowego_rzeczycy_2009.pdf)Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów Radosław Bernaciak254 kB4282009-10-02 11:59
Pobierz plik (program_azbestowy_rzeczyca2.pdf)Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak3481 kB4462009-10-02 12:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 01 października 2009r.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie_3.rtf)Udzielenie zamówienia na sporządzanie posilków dla uczniow w gminie Rzeczyca Radosław Bernaciak76 kB4382009-09-18 16:17
Obwieszczenie Starosty Powiatu Tomaszowskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację Przebudowy drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łeg
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaproszenie.doc)Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. organizowanego kursu - magazynier Radosław Bernaciak100 kB4632009-08-27 17:26
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotycząceorganizowanego kursu "Magazynier z obsługą kas fiskalnych i eksploatacją wozków jezdniowych
 


Rzeczyca dn. 17.08.2009 r.

PPWOW-5/09

UNIEWAŻNIENIE PROCEDURY KONKURSOWEJ

NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DOTYCZY CZĘŚCI I -USŁUGA  dla rodzin Zorganizowanie festynu rodzinno- integracyjnego pt. „Świeto plonów i tradycji ludowej w Gminie Rzeczyca, ze współna biesiadą" - dla rodzin z terenu gminy Rzeczyca.

Świadczenie usług integracji społecznej na rzecz rodzin służące społecznej integracji lokalnego - Nazwa usługi: USŁUGA - Zorganizowanie festynu rodzinno- integracyjnego pt. „Świeto plonów i tradycji ludowej w Gminie Rzeczyca, ze współna biesiadą" - dla rodzin z terenu gminy Rzeczyca.

1.   Data publikacji zaproszenia do składania ofert  03 lipca  2009 r.

2.   Program

      Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej

3.   Strona zamawiająca

      Gmina Rzeczyca  ul. Tomaszowska  2  , powiat tomaszowski, województwo łódzkie, tel.     

      (0-44 726 07 20 lub. (0-44 710 51 11)

4.   Uzasadnienie. Unieważnienie konkursu wynika z ograniczenia środków przewidzianych   

      na realizacje w/w programu w związku z nowelizacja budżetu państwa, co powoduje  

     konieczność wstrzymania kontraktowania jakichkolwiek nowych usług przez Gminę.

 

                                                                       Wójt Gminy

                                                                       Marek Pałasz


                                                                                                          Rzeczyca dn. 27.07.2009 r.

 

            Gmina Rzeczyca jako Zamawiający informuje, że zostaje wydłużony termin składania ofert na usługi  integracji społecznej realizowane ze środków PPWOW  w związku z ogłoszeniem zaproszeń w dniu 3.07.2009 r. Nr PPWOW-04/2009.
Termin składania ofert na usługi:

1)      dla rodzin (część I) – Festyn rodzinno – integracyjny pt.”Święto plonów i tradycji ludowej w Gminie Rzeczyca, ze wspólną biesiadą” zostaje wydłużony do dnia  10.08.2009 r. do godziny 1530.
2)  Dla dzieci i młodzieży (część II – Usługa I) Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci  z terenu gminy Rzeczyca w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć  muzycznych w celu  utworzenia młodzieżowej sekcji orkiestry dętej -zostaje wydłużony do dnia  30.09.2009 r. do godziny 1530.           

Wójt Gminy
Marek Pałasz

Podkategorie