Ogłoszenia, informacje

Rzeczyca dnia 14 grudnia  2009r.

WÓJT GMINY

  RZECZYCA

woj. łódzkie

                                                                             Strony postępowania

                                                                             ______________________________    

                                                                      

RRiZP. MSz. 7625- 6/09

            Niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2009r. do Wójta Gminy Rzeczycy wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Kargol zam. Józefosław ul. Narcyzów 16/32 gm. Piaseczno o umorzenie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa miasteczka średniowiecznego ESTERIA  - ośrodka rekreacyjno- wypoczynkowego  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami : 30,31,32 w obrębie Grotowice , gm. Rzeczyca”.

Strona wniosek swój uzasadniła tym, że zmieniły się plany inwestycyjne dla w/w nieruchomości i bezprzedmiotowe staje się kontynuowanie prowadzonego postępowania dla planowanego zadania.

Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071, ze zm.) wnoszę o zajęcie stanowiska, czy zgłasza Pan/Pani sprzeciw w przedmiocie umorzenia powyższego postępowania.

            Stanowisko w omawianej sprawie proszę zająć w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

                                                                                       Z up. Wójta

                                                                                       Stanisława Kosiacka

                                                                                       Kierownik Referatu

                                                            Rolnictwa Rozwoju i Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Inwestor – Pan Krzysztof Kargol

    ul. Narcyzów 16/32

    05-509 Józefosław

2. Mieszkańcy wsi Grotowice

    poprzez ogłoszenie w BIP Gminy Rzeczyca,

    tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i na tablicy Sołectwa Grotowice

3. a/a

                  

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenieII.rtf)Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczyca o wszczęćiu postępowania  Radosław Bernaciak36 kB4372009-12-08 14:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczyca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji "Rozbudowa i przebudowa obiektu administracyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy"
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Dzierżawa_wykaz_Nieruchomości_Karolina.doc)Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Radosław Bernaciak35 kB4742009-11-05 13:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wykaz_nieruchomości-II_Przetarg_2009.doc)Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Radosław Bernaciak53 kB4972009-11-05 13:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Obwieszczenie Starosty Powiatu Tomaszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg

Podkategorie