Ogłoszenia, informacje


Rzeczyca dn. 27.07.2009 r.

PPWOW-4/09

DOTYCZY CZĘŚCI II –USŁUGA II - Zorganizowanie i prowadzenie cyklicznych  kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych (np. plastycznych, sportowych  itp.)
Świadczenie usług integracji społecznej na rzecz dzieci i młodzieży  mających za zadanie wyrównanie szans społecznych dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań  - Nazwa usługi:
USŁUGA II - Zorganizowanie i prowadzenie cyklicznych  kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych (np. plastycznych, sportowych  itp.) 
1.    Data publikacji zaproszenia do składania ofert 03 lipca  2009 r.
2.    ProgramPoakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej 
3.    Strona zamawiającaGmina Rzeczyca  ul. Tomaszowska  2 , powiat tomaszowski, województwo łódzkie, tel. (0-44 726 07 200 lub. (0-44 710 51 11) 
4.    Uzasadnienie. Unieważnienie konkursu wynika z ograniczenia środków przewidzianych na realizacje w/w programu w związku z nowelizacja budżetu państwa, co powoduje konieczność wstrzymania kontraktowania jakichkolwiek nowych usług przez Gminę                                                  


Wójt Gminy
Marek Pałasz

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wzór_umowy,_porozumienia).pdf)Załącznik nr 2 Wzór umowy, porozumienia Radosław Bernaciak72 kB4692009-07-03 15:13
Pobierz plik (Zaproszenie_do_skladania_ofert__z_PPWOW.pdf)Zaproszenie do składania ofert nr 4 na Usługi integracji społecznej Radosław Bernaciak95 kB4812009-07-03 15:11
Pobierz plik (Zał._nr_1_Oferta_tech-fin.doc)Załącznik nr 1 oferta na Usługi integracji społecznej Radosław Bernaciak94 kB4902009-07-03 15:12
Pobierz plik (Zał._nr_3_wzór_sprawozdania.doc)Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania Radosław Bernaciak60 kB4572009-07-03 15:13
Pobierz plik (Zał._nr_4_Kwestionariusz_niezależności.doc)Załącznik nr 4 Kwestionariusz niezależności Radosław Bernaciak46 kB4592009-07-03 15:14
Zaproszenie do składania ofert nr 4 na Usługi integracji społecznej
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wynik_wyborów_do_Parlamentu_Europejskiego_w_gminie_Rzeczyca.pdf)Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Rzeczyca.  Radosław Bernaciak303 kB5092009-06-08 14:41
Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Rzeczyca.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja_o_godzinie_rozpoczęcia_pracy_przez_OKW_Nr_3_w_Luboczy.pdf)Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW Nr 3 w Luboczy. Radosław Bernaciak75 kB4902009-06-05 11:30
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW Nr 3 w Luboczy.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja_o_godzinie_rozpoczęcia_pracy_przez_OKW_Nr_2_w_Rzeczycy.pdf)Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW Nr 2 w Rzeczycy Radosław Bernaciak75 kB4622009-06-05 11:29
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW Nr 2 w Rzeczycy.

Podkategorie