Z powodu problemów technicznych otwarcie ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 116354E Sadykierz Ameryka - Brzozów" zostaje przesunięte na godz. 13:00