Otwarcie ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów, mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW Gminy Rzeczyca i Jednostek Organizacyjnych na lata 2021-2023 odbędzie podczas transmisji on-line dostępnej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCviwn--3TO5VygENJLwjnYg?view_as=subscriber