Otwarcie ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: Zakup oleju opałowego dla jednostek budżetowych Gminy Rzeczyca w ilości 70 000 litrów odbędzie podczas transmisji on-line dostępnej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCviwn--3TO5VygENJLwjnYg?view_as=subscriber