Otwarcie ofert złożonych do zamówienia publicznego pn.  ,,Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie" nr UG-RO.271.5.2020.AW odbędzie podczas sesji transmitowanej on-line.

Sesja otwarcia ofert odbędzie się 18 sierpnia 2020 r o godzinie 12:15.