Komisja Interdyscyplinarna

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Rzeczyca za 2019