L.p.

 Nazwisko i imię

 Funkcja/Przynależność do komisji

 1.

 Baran Janusz

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Przewodniczący

 Komisja Finansów Publicznych

 2.

 Bąk Elżbieta

 Komisja Rewizyjna

 Komisja Finansów Publicznych

 3.

Chaber Jarosław

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych

 4.

 Ejsak Marianna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Finansów Publicznych

 5.

 Frankowska Patrycja

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 6.

 Kosiacki Leszek

 Przewodniczący Rady Gminy

 7.

 Maciejewska Barbara

Komisja Rewizyjna

 8. 

 Pietrzak Piotr

Komisja  Rewizyjna

 9.

 Podlasek Aneta

Komisja Rewizyjna – Przewodnicząca

Komisja Finansów Publicznych

 10.

 Sobczak Jacek

Komisja Rewizyjna

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych

 11.

 Stańczyk Jan

Komisja Finansów Publicznych –Przewodniczący

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 12.

 Szczur Marianna

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 13.

 Szopa Milena

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych –Przewodnicząca

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

14 .

 Witkowski Ireneusz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –Przewodniczący
Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych

15.  Magdalena Sepińska

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych