Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_III_16_2010.pdf)Uchwała NR III/16/2010 Radosław Bernaciak376 kB4352011-01-13 10:39
Uchwała NR III/16/2010 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.