Uchwała NR XXXV-284-2009 w sprawie uchylenia w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Czerniewice, Gminą Rzeczyca i Powiatem Tomaszowskim dotyczącego wspólnej konstukcji wniosku o pozyskanie środków unijnych na realizacje zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego Gminę Rzeczyca i Gminę Czerniewice wraz z częściową budową kanalizacji i wymianą sieci wodociągowej"