Uchwała Nr XXXIV/276/2009 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącj likwidacji samodzielnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej