Uchwała Nr XXXIV/275/2009 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalanie Programu Usuwania Azbstu i Wyrobów zawierających Azbest dla Gminy Rzeczyca wraz z prognozą oddziaływania Programu Usuwania Azbstu na środowisko