Uchwała Nr XXVII/217/2009 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rzeczyca.