Uchwała Nr XXVII/215/2009 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy - w Zakładzie Usług Komunalnych w Rzeczycy.