Uchwała Nr XXVI/204/08 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przejęcia na 2009 rok Programu Współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami porządkowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca w zakresie odpowiadającym  zadaniom Gminy Rzeczyca.