Uchwała Nr XXVI/199/08 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu dudżetu.