Uchwała Nr XX/158/08 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rzeczyca