Uchwała Nr XVIII/152/2008 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji projektu stworzenia Lokalnej Grupy Działania