Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z 21 maja 2007 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy