Ogłoszenia, informacje

 


Rzeczyca dn. 17.08.2009 r.

PPWOW-5/09

UNIEWAŻNIENIE PROCEDURY KONKURSOWEJ

NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DOTYCZY CZĘŚCI I -USŁUGA  dla rodzin Zorganizowanie festynu rodzinno- integracyjnego pt. „Świeto plonów i tradycji ludowej w Gminie Rzeczyca, ze współna biesiadą" - dla rodzin z terenu gminy Rzeczyca.

Świadczenie usług integracji społecznej na rzecz rodzin służące społecznej integracji lokalnego - Nazwa usługi: USŁUGA - Zorganizowanie festynu rodzinno- integracyjnego pt. „Świeto plonów i tradycji ludowej w Gminie Rzeczyca, ze współna biesiadą" - dla rodzin z terenu gminy Rzeczyca.

1.   Data publikacji zaproszenia do składania ofert  03 lipca  2009 r.

2.   Program

      Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej

3.   Strona zamawiająca

      Gmina Rzeczyca  ul. Tomaszowska  2  , powiat tomaszowski, województwo łódzkie, tel.     

      (0-44 726 07 20 lub. (0-44 710 51 11)

4.   Uzasadnienie. Unieważnienie konkursu wynika z ograniczenia środków przewidzianych   

      na realizacje w/w programu w związku z nowelizacja budżetu państwa, co powoduje  

     konieczność wstrzymania kontraktowania jakichkolwiek nowych usług przez Gminę.

 

                                                                       Wójt Gminy

                                                                       Marek Pałasz


                                                                                                          Rzeczyca dn. 27.07.2009 r.

 

            Gmina Rzeczyca jako Zamawiający informuje, że zostaje wydłużony termin składania ofert na usługi  integracji społecznej realizowane ze środków PPWOW  w związku z ogłoszeniem zaproszeń w dniu 3.07.2009 r. Nr PPWOW-04/2009.
Termin składania ofert na usługi:

1)      dla rodzin (część I) – Festyn rodzinno – integracyjny pt.”Święto plonów i tradycji ludowej w Gminie Rzeczyca, ze wspólną biesiadą” zostaje wydłużony do dnia  10.08.2009 r. do godziny 1530.
2)  Dla dzieci i młodzieży (część II – Usługa I) Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci  z terenu gminy Rzeczyca w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć  muzycznych w celu  utworzenia młodzieżowej sekcji orkiestry dętej -zostaje wydłużony do dnia  30.09.2009 r. do godziny 1530.           

Wójt Gminy
Marek Pałasz


Rzeczyca dn. 27.07.2009 r.

PPWOW-4/09

DOTYCZY CZĘŚCI II –USŁUGA II - Zorganizowanie i prowadzenie cyklicznych  kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych (np. plastycznych, sportowych  itp.)
Świadczenie usług integracji społecznej na rzecz dzieci i młodzieży  mających za zadanie wyrównanie szans społecznych dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań  - Nazwa usługi:
USŁUGA II - Zorganizowanie i prowadzenie cyklicznych  kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych (np. plastycznych, sportowych  itp.) 
1.    Data publikacji zaproszenia do składania ofert 03 lipca  2009 r.
2.    ProgramPoakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej 
3.    Strona zamawiającaGmina Rzeczyca  ul. Tomaszowska  2 , powiat tomaszowski, województwo łódzkie, tel. (0-44 726 07 200 lub. (0-44 710 51 11) 
4.    Uzasadnienie. Unieważnienie konkursu wynika z ograniczenia środków przewidzianych na realizacje w/w programu w związku z nowelizacja budżetu państwa, co powoduje konieczność wstrzymania kontraktowania jakichkolwiek nowych usług przez Gminę                                                  


Wójt Gminy
Marek Pałasz

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wzór_umowy,_porozumienia).pdf)Załącznik nr 2 Wzór umowy, porozumienia Radosław Bernaciak72 kB4072009-07-03 15:13
Pobierz plik (Zaproszenie_do_skladania_ofert__z_PPWOW.pdf)Zaproszenie do składania ofert nr 4 na Usługi integracji społecznej Radosław Bernaciak95 kB4192009-07-03 15:11
Pobierz plik (Zał._nr_1_Oferta_tech-fin.doc)Załącznik nr 1 oferta na Usługi integracji społecznej Radosław Bernaciak94 kB4242009-07-03 15:12
Pobierz plik (Zał._nr_3_wzór_sprawozdania.doc)Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania Radosław Bernaciak60 kB4022009-07-03 15:13
Pobierz plik (Zał._nr_4_Kwestionariusz_niezależności.doc)Załącznik nr 4 Kwestionariusz niezależności Radosław Bernaciak46 kB4062009-07-03 15:14
Zaproszenie do składania ofert nr 4 na Usługi integracji społecznej
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wynik_wyborów_do_Parlamentu_Europejskiego_w_gminie_Rzeczyca.pdf)Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Rzeczyca.  Radosław Bernaciak303 kB4442009-06-08 14:41
Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Rzeczyca.

Podkategorie