KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 maja 2024r. o godz. 10.00

w  sali widowiskowej budynku administracyjnego.

odbędzie się II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca
  z dnia 24 kwietnia 2024r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 07 maja 2024r.
 5. Powołanie imiennych składów osobowych Komisji Rady Gminy Rzeczyca:
 6. Ustalenie liczby członków komisji;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania imiennych składów osobowych Komisji Rady Gminy Rzeczyca.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Rzeczyca.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania i zasad wypłaty diet radnym Rady Gminy Rzeczyca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzeczyca.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 105/9 i 106/4 obręb Jeziorzec, gmina Rzeczyca, do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rzeczyca.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności części składowych gruntu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 122/2, 103/3, 104/3, 105/10 obręb Jeziorzec, gmina Rzeczyca, do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rzeczyca.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 141/3 obręb Roszkowa Wola Kolonia, gmina Rzeczyca wraz z prawem własności naniesień, do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rzeczyca.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Reymontowski sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie.
 15. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rzeczyca za 2023 rok.
 16. Zamknięcie obrad II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy                                                            

                                                                                                       

                                                                                          Aneta Podlasek

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.