Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy.docx)Formularz zgłoszeniowy.docx Justyna Kołodziejczyk19 kB292024-01-17 12:54
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze.pdf)Ogłoszenie o naborze.pdf Justyna Kołodziejczyk480 kB332024-01-17 12:53

Wójt Gminy Rzeczyca zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczyca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2024 rok.