Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
w gminie Rzeczyca na rok szkolny 2022/2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rzeczyca.
7. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
8. Zamknięcie obrad XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiack

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.