Rzeczyca dnia 10 grudnia 2007r

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Rzeczyca

______________________

RRiZP MSz. 7062 -03/07

Uprzejmie Państwa informuję, że z dniem 01 stycznia 2008r. Gmina Rzeczyca wprowadza zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych na terenie nieruchomości z terenu Gminy Rzeczyca.

Z tym dniem odbiór odbywać się będzie przez podmiot uprawniony – firmę posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Rzeczyca tj. bezpośrednio z danego gospodarstwa a nie jak dotychczas w kontenerach usytuowanych w ogólnie dostępnych miejscach.

W dniu 22 listopada 2007r. Wójt Gminy Rzeczyca wydał dwie decyzje zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzeczyca. Jedną z firm jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUKO” Jerzy Szczukocki z Piotrkowa Tryb., a druga to firma SULO Polska Sp. z o.o Oddział w Tomaszowie Maz.

Z jedną z w/w firm możecie Państwo zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych.

Od 01 stycznia 2008r. właściciel nieruchomości zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Rzeczyca wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Rzeczyca Nr XIII/88/07 z dnia 18 października 2007r. zobowiązany będzie do wyposażenia swojej nieruchomości w pojemnik o pojemności minimum 120 litrów i 1 worek na selektywna zbiórkę odpadów stałych, które dostarczy podmiot zajmujący się odbiorem odpadów.

Odbiór odpadów z gospodarstwa dokonywany będzie raz w miesiącu , według ustalonego dla poszczególnych miejscowości harmonogramu.

Za odebrane odpady komunalne właściciel nieruchomości poniesie opłatę i nie może ona być wyższa niż górna stawka opłaty za odbiór odpadów uchwalona przez Radę Gminy Rzeczyca w dniu 06 grudnia 2007r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Rzeczyca Nr XIV/98/07.

Wysokość górnych stawek od poszczególnych pojemników kształtuje się następująco

( wartość brutto do zapłaty ):

za pojemnik 120 litrów – 13, 50 zł

za pojemnik 240 litrów – 23,00 zł

za pojemnik 1100 litrów – 55,00 zł

Uprawnione podmioty zajmujące się odbiorem odpadów mogą Państwu zaoferować stawkę niższą niż stawka uchwalona przez Radę Gminy.

Mając powyższe na względzie zwracam się do Państwa z apelem o pozbywanie się nagromadzonych w gospodarstwach wytworzonych odpadów komunalnych, poprzez składowanie ich w ogólnodostępnych kontenerach, które następnie zostaną zawiezione na Gminne Składowisko Odpadów stałych w Roszkowej Woli.

Z dniem 31 grudnia 2007r. składowisko odpadów stałych w Roszkowej Woli zaprzestanie przyjmowania odpadów z terenu Gminy Rzeczyca, a z nowym rokiem 2008 rozpocznie się proces jego zamknięcia i rekultywacji.

Łączę wyrazy szacunku

Marek Pałasz

 

Wójt Gminy Rzeczyca

 

Rzeczyca dnia 10 grudnia 2007r


Szanowni Mieszkańcy

Gminy Rzeczyca

______________________


RRiZP MSz. 7062 -03/07


Uprzejmie Państwa informuję , że z dniem 01 stycznia 2008r. Gmina Rzeczyca wprowadza zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych na terenie nieruchomości z terenu Gminy Rzeczyca.

Z tym dniem odbiór odbywać się będzie przez podmiot uprawniony – firmę posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Rzeczyca tj. bezpośrednio z danego gospodarstwa a nie jak dotychczas w kontenerach usytuowanych w ogólnie dostępnych miejscach.

W dniu 22 listopada 2007r. Wójt Gminy Rzeczyca wydał dwie decyzje zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzeczyca. Jedną z firm jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUKO” Jerzy Szczukocki z Piotrkowa Tryb., a druga to firma SULO Polska Sp. z o.o Oddział w Tomaszowie Maz.

Z jedną z w/w firm możecie Państwo zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych.

Od 01 stycznia 2008r. właściciel nieruchomości zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Rzeczyca wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Rzeczyca Nr XIII/88/07 z dnia 18 października 2007r. zobowiązany będzie do wyposażenia swojej nieruchomości w pojemnik o pojemności minimum 120 litrów i 1 worek na selektywna zbiórkę odpadów stałych, które dostarczy podmiot zajmujący się odbiorem odpadów.

Odbiór odpadów z gospodarstwa dokonywany będzie raz w miesiącu , według ustalonego dla poszczególnych miejscowości harmonogramu.

Za odebrane odpady komunalne właściciel nieruchomości poniesie opłatę i nie może ona być wyższa niż górna stawka opłaty za odbiór odpadów uchwalona przez Radę Gminy Rzeczyca w dniu 06 grudnia 2007r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Rzeczyca Nr XIV/98/07.

Wysokość górnych stawek od poszczególnych pojemników kształtuje się następująco

( wartość brutto do zapłaty ):

za pojemnik 120 litrów – 13, 50 zł

za pojemnik 240 litrów – 23,00 zł

za pojemnik 1100 litrów – 55,00 zł

Uprawnione podmioty zajmujące się odbiorem odpadów mogą Państwu zaoferować stawkę niższą niż stawka uchwalona przez Radę Gminy.

Mając powyższe na względzie zwracam się do Państwa z apelem o pozbywanie się nagromadzonych w gospodarstwach wytworzonych odpadów komunalnych, poprzez składowanie ich w ogólnodostępnych kontenerach, które następnie zostaną zawiezione na Gminne Składowisko Odpadów stałych w Roszkowej Woli.

Z dniem 31 grudnia 2007r. składowisko odpadów stałych w Roszkowej Woli zaprzestanie przyjmowania odpadów z terenu Gminy Rzeczyca, a z nowym rokiem 2008 rozpocznie się proces jego zamknięcia i rekultywacji.

Łączę wyrazy szacunku


Marek Pałasz

Wójt Gminy Rzeczyca