Inspektorem Ochrony Danych jest p. Agnieszka Kępa (adres pocztowy – ul. Ks. J. Kitowicza 4, 97-220 Rzeczyca, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy ul. Ks. Jędrzeja Kitowicza 4, 97-220 Rzeczyca, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rzeczycy- Regina Sarwa
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
 • w celu realizacji zadań statutowych,
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 1. Przetwarzanie danych jest wynikiem złożenia przez Panią/Pana wniosku lub prowadzenia postępowania z urzędu.
 2. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim jedynie w celu realizacji czynności wynikających z przepisów prawa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane w celach marketingowych podmiotom zewnętrznym.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe zgromadzone w celu prowadzonego postępowania będą przetwarzane na czas jego trwania i realizacji wynikającego z niego świadczenia lub wcześniejszego cofnięcia Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie (cofnięcie zgody będzie jednoznaczne z brakiem możliwości realizacji świadczenia) i przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.