Sprawozdanie IVkw. 2011

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rb-UN.pdf)Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na koniec 2011 r  Radosław Bernaciak73 kB4642012-03-05 16:08
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (RB-N.pdf)Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011r.  Radosław Bernaciak135 kB4932012-03-05 16:06
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rb-UZ.pdf)Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg. stanu na koniec 2011roku  Radosław Bernaciak158 kB5032012-03-05 16:09
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rb-Z.pdf)Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IVkw 2011roku  Radosław Bernaciak146 kB4902012-03-05 16:09
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rb-28s.pdf)Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011roku Radosław Bernaciak1057 kB4442012-03-05 16:06