Sprawozdania IIIkw2011

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rb-28S_-_IIIkw.2011r.pdf) Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 września 2011roku  Radosław Bernaciak4600 kB5192011-12-12 15:18
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rb-27S_-_IIIkw.2011r..pdf)Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku  Radosław Bernaciak2377 kB5052011-12-12 15:15
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rb-NDS_-_IIIkw.2011r.pdf)Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2011roku  Radosław Bernaciak353 kB4922011-12-12 15:12
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rb-Z_-_IIIkw.2011r.pdf)Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IIIkw 2011roku  Radosław Bernaciak486 kB5302011-12-12 15:10
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rb-N_-_IIIkw.2011r.pdf)Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych ajtywów finansowych wg. stanu na koniec IIIkw. 2011rok  Radosław Bernaciak437 kB5222011-12-12 15:09