Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_Nr_XV_11_604_Rady_Gminy_Rzeczyca_z_dnia_26_lutego_2004_w_sprawie_uchwalenia_budżetu.pdf)Uchwała Nr XV 11604 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Radosław Bernaciak34 kB4352008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załączmik_nr_3_Prognoza_długu_Gminy_Rzeczyca_na_2004.pdf)Załącznik 3 Prognoza długu Gminy Rzeczyca na 2004 Radosław Bernaciak18 kB4352008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_10_Przychody_i_wydatki_na_2004_rok.pdf)Załącznik 10 Przychody i wydatki na 2004 Radosław Bernaciak18 kB4222008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_11_Przychody_i_wydatki_środków_specjalnych_w_2004_rok.pdf)Załącznik 11 Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004 roku Radosław Bernaciak21 kB4382008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_12_Plan_przychodów_i_wydatków_jednostki_budżetowej_Gminny_Ośrodek_Pomocy_Społecznej.pdf)Załącznik 12 Plan przychodów i wydatków jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej Radosław Bernaciak22 kB4382008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_13_Plan_wydatków_oświatowych_jednostek_budżetowych_na_2004_rok.pdf)Załącznik 13 Plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2004 rok Radosław Bernaciak22 kB4272008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_14_Plan_finansowy_dochodów_realizowanych_w_ramach_zadań_zleconych.pdf)Załącznik 14 Plan finansowy dochodów zrealizowanych w ramach zadań zleconych Radosław Bernaciak20 kB6042008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_dochody_budżetu_na_rok_2004.pdf)Załącznik 1 dochody budżetu na rok 2004 Radosław Bernaciak30 kB4272008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_2_wydatki_Gminy_Rzeczyca_na_rok_2004.pdf)Załącznik 2 wydatki Gminy Rzeczyca na 2004 Radosław Bernaciak32 kB4382008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_3_Prognoza_długu_i_jego_spłaty_na_lata_2003-2006.pdf) Załącznik nr 3 Prognozy długu i jego spłaty na lata 2003 - 2006 Radosław Bernaciak20 kB4382008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_3_Przychody_i_rozchody_związane_z_finansowaniem_deficytu.pdf) Załącznik nr 3 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu Radosław Bernaciak19 kB4452008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_3_Stan_zadłużenia_na_koniec_2003_rok.pdf) Załącznik nr 3 Stan zadłużenia na koniec 2003 roku Radosław Bernaciak18 kB4402008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_4_Wykaz_zadań_inwestycyjnych_do_zrealizowania_w_2004_roku.pdf)Załącznik 4 Wykaz zadań inwestycyjnych do zrealizowania w 2004 roku Radosław Bernaciak23 kB4492008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_5_Wieloletni_Program_Inwestycyjny_Gminy_Rzeczyca_na_lata_2003-2006.pdf)Załącznik 5 Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Rzeczyca na lata 2003-2006 Radosław Bernaciak14 kB4292008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_6_Wykaz_Dotacji_Podmiotowych_na_2004_rok.pdf)Załącznik 6 Wykaz Dotacji Podmiotowych na 2004 Radosław Bernaciak18 kB4342008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_7_Przychody_i_wydatki_zakładu_budżetowego_na_2004_rok.pdf)Załącznik nr 7 Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2004 rok Radosław Bernaciak19 kB4352008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_8_Wykaz_dotacji_podmiotowych_na_2004_rok.pdf)Załącznik 8 Wykaz dotacji podmiotowych na 2004 Radosław Bernaciak18 kB4332008-06-19 12:34
Pobierz plik (Załącznik_nr_9_Dochody_i_wydatki_związane_z_realizacją_zadań_z_zakresu_administracji.pdf)Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji Radosław Bernaciak24 kB4232008-06-19 12:34