Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja_roczna_z_wykonania_budżetu_za_2005_rok.pdf)Informacja roczna z wykonania budżetu za 2005 Radosław Bernaciak31 kB4842008-06-18 12:00
Pobierz plik (Uchwała_budżetowa_Gminy_Rzeczyca_na_rok_2005.pdf)Uchwała budżetowa Gminy Rzeczyca na rok 2005 Radosław Bernaciak36 kB4632008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_10_Plan_przychodów_i_wydatków_zakładu_budżetowego_na_2005.pdf)Załącznik nr 10 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2005 rok Radosław Bernaciak19 kB4932008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_14_Plan_finansowy_jednostek_budżetowej_Gminny_Ośrodek_Pomocy_Społecznej.pdf)Załącznik nr 14 Plan finansowy jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radosław Bernaciak35 kB4712008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_nr_11_Dotacja_podmiotowa_dla_samorządowej_instytucji_kultury_w_roku_2005.pdf)Załacznik 11 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w roku 2005 Radosław Bernaciak18 kB4912008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_nr_12_Dochody_i_wydatki_związane_z_realizacją_zadań_z_zakresu_administracji_rządowej.pdf)Załącznik nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Radosław Bernaciak30 kB4832008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_nr_13_Plan_przychodów_i_wydatków_Gminnego_Funduszu_Ochrony_Środowiska_i_Gospodarki_Wodnej.pdf)Załącznik nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Radosław Bernaciak21 kB4752008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_nr_15_Plan_wydatków_oświatowych_jednostek_budżetowych_na_2005_rok.pdf)Załącznik nr 15 Plan wydatków oswiatowych jednostek budżetowych na 2005 rok Radosław Bernaciak31 kB4592008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_nr_16_Plan_finansowy_dochodów_realizowanych_w_ramach_zadań_zlecony_gminie_podległych.pdf)Załącznik nr 16 Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych gminie podległych Radosław Bernaciak21 kB4782008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_Dochody_Budżetu_Gminy_Rzeczyca.pdf)Dochody budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 rok Radosław Bernaciak39 kB4592008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_nr_2_Wydatki_Budżetu_Gminy_Rzeczyca_na_2005_rok.pdf)Załacznik nr 2 Wydatki Budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 Radosław Bernaciak105 kB4812008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_nr_3_Źródła_sfinansowania_deficytu_lub_rozdysponowanie_nadwyżki_budżetowa_w_2005_r.pdf)Załącznik nr 3 Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżek budżetowych w 2005 Radosław Bernaciak22 kB4542008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_nr_4_Przychody_i_rozchody_z_finansowaniem_deficytu_budżetu_Gminy_Rzeczyca_na_2005_r..pdf)Załącznik 4 Przychody i rozchody zwiazane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 Radosław Bernaciak22 kB4452008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_nr_5_Prognoza_długu.pdf)Załącznik 5 Prognoza długu Radosław Bernaciak29 kB4932008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_nr_6_Wydatki_na_programy_i_projekty_realizowane_ze_środków_funduszy_strukturalnych.pdf)Załącznik 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środkow funduszy strukturalnych Radosław Bernaciak39 kB4632008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_nr_7_Wykaz_zadań_inwestycyjnych_do_zrealizowania_w_2005_roku.pdf)Załącznik nr 7 Wykaz zadań inwestycyjnych do zrealizowania w 2005 Radosław Bernaciak32 kB4662008-06-18 12:00
Pobierz plik (Załącznik_nr_8_Wydatki_związane_z_realizacją_wieloletnich_programów_inwestycyjnych.pdf)Załącznik nr 8 Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych Radosław Bernaciak29 kB4962008-06-18 12:00