Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Dochody_budżetu_gminy_na_2006_rok.pdf)Dochody budżetu gminy na 2006 r Radosław Bernaciak39 kB4322008-06-13 15:34
Pobierz plik (Dochody_i_wydatki_związane_z_realizacją_zadań_wspólnych.pdf)Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych Radosław Bernaciak21 kB4392008-06-13 15:34
Pobierz plik (Dochody_i_wydatki_związane_z_realizacją_zadań_z_zakresu_administracji_rządowej_i_innych_zadań.pdf)Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań Radosław Bernaciak30 kB4382008-06-13 15:34
Pobierz plik (Dotacja_podmiotowa_dla_samorządowej_instytucji_kultury_w_roku_2006.pdf)Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w roku 2006 Radosław Bernaciak22 kB4262008-06-13 15:34
Pobierz plik (Informacja_z_wykonania_budżetu_Gminy_Rzeczyca_za_2006.xls)Informacja z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2006 r. Radosław Bernaciak27 kB4422008-06-13 15:34
Pobierz plik (I_kwartał.pdf)I kwartał  Radosław Bernaciak21 kB4482008-06-13 15:34
Pobierz plik (Planowany_stan_zadłużenia_na_koniec_2006_roku_i_lata_następne_wynikający_z_planowanych_i_zaciągniętnych.pdf)Planowany stan zadłużenia na koniec 2006 roku i lata następne Radosław Bernaciak20 kB4262008-06-13 15:34
Pobierz plik (Plan_finansowy_dochodów_realizowanych_w_ramach_zadań_zleconych_gminie.pdf)Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych gminie Radosław Bernaciak21 kB4272008-06-13 15:34
Pobierz plik (Plan_finansowy_jednostki_budżetowej_Gminny_Ośrodek_Pomocy_Społecznej.pdf)Plan finansowy jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radosław Bernaciak34 kB4882008-06-13 15:34
Pobierz plik (Plan_przychoddów_i_wydatków_Gminnego_Funduszu_Ochrony_Środowiska_i_Gospodarki_Wodnej.pdf)Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Radosław Bernaciak21 kB4352008-06-13 15:34
Pobierz plik (Plan_przychodów_i_wydatków_samorządowej_instytucji_kultury_na_2006_r._w_oparciu_o_dotację_podmiotów.pdf)Plan przychodów i wydatków samorządowej instytucji kultury na 2006 r. w oparciu o dotację podmiotów Radosław Bernaciak20 kB4452008-06-13 15:34
Pobierz plik (Plan_wydatków_oświatowych_jednostek_budżetowych_na_2006_rok.pdf)Plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2006 r. Radosław Bernaciak32 kB4252008-06-13 15:34
Pobierz plik (Prognoza_długu.pdf)Prognoza długu Radosław Bernaciak29 kB4442008-06-13 15:34
Pobierz plik (Przychody_i_rozchody_związane_z_finansowaniem_deficytu_budżetu_Gminy_Rzeczyca_na_2006_r..pdf)Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2006 Radosław Bernaciak22 kB4442008-06-13 15:34
Pobierz plik (Stan_zadłużenia_na_koniec_2005_r..pdf)Stan zadłużenia na koniec 2005 r. Radosław Bernaciak18 kB4192008-06-13 15:34
Pobierz plik (Treść_uchwały.pdf)Treść uchwały Radosław Bernaciak40 kB4332008-06-13 15:34
Pobierz plik (Wydatki_budżetu_gminy_na_2006_rok.pdf)Wydatki budżetu gminy na 2006 Radosław Bernaciak37 kB4462008-06-13 15:34
Pobierz plik (Wydatki_na_programy_i_projekty_realizowane_ze_środków_funduszy_strukturalnych_i_Funduszu_Spójności.pdf)Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności  Radosław Bernaciak30 kB4222008-06-13 15:34
Pobierz plik (Wydatki_związane_z_realizacją_wieloletnich_programów_inwestycyjnych.pdf)Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych Radosław Bernaciak47 kB4472008-06-13 15:34
Pobierz plik (Wykaz_zadań_inwestycyjnych_do_zrealizowania_w_2006_r..pdf)Wykaz zadań inwestycyjnych do zrealizowania w 2006 r. Radosław Bernaciak29 kB4332008-06-13 15:34
Pobierz plik (źródła_sfinansowania_deficytu_lub_rozdysponowanie_nadwyżki_budżetowej_w_2006_r..pdf)Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r. Radosław Bernaciak22 kB4472008-06-13 15:34