Uchwała Nr XX/156/2008 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzeczyca na lata 2008 - 2015