Drukuj
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz alkoh..docx)Formularz alkoh..docx Radosław Bernaciak15 kB772021-11-03 12:23
Pobierz plik (Gminny Program alkohol.docx)Gminny Program alkohol.docx Radosław Bernaciak25 kB832021-11-03 12:22
Pobierz plik (Gminny Program Narkomanii.docx)Gminny Program Narkomanii.docx Radosław Bernaciak17 kB822021-11-03 12:22

Wójt Gminy Rzeczyca przedkłada do publicznej konsultacji projekt „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.
Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzeczyca www.rzeczyca w zakładce ,, Projekty do konsultacji społecznych ” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzeczyca w zakładce „Organizacje pożytku publicznego –konsultacje”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca , bądź na rzecz jej mieszkańców o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Rzeczycy na załączonym formularzu
- drogą elektroniczną, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 19 listopada 2021r.,
- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca z dopiskiem na kopercie ,, Konsultacje społeczne”.
Przewiduje się jedynie konsultacje w wyżej wymienionych formach.
Termin rozpoczęcia konsultacji - 04 listopada 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji – 19 listopada 2021 r.
Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W związku z powyższym konsultowaniu podlega również „ Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok” oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Bożena Burchart – Inspektor .
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.


Rzeczyca ,dnia 03 .11.2021r.

Wójt Gminy Rzeczyca

Odsłony: 42