Drukuj

Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 grudnia 2021 r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Przedstawienie informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi :
a) w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2022 roku,
b) w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rzeczyca na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Kosiacki

 

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Nadrzędna kategoria: Urząd Gminy
Odsłony: 91