Porządek obrad :

 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 15 grudnia 2021 r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.