Drukuj

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że dnia 24 listopada 2021r. ( środa ) o godz.13:00
w Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy
odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

 

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 22 października 2021 r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze Gminy Rzeczyca przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rzeczyca na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rzeczyca na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczyca na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzeczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
13. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Rzeczyca.


Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

Nadrzędna kategoria: Urząd Gminy
Odsłony: 88